Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,39
projektypraktyczne1,00,39
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie4,0projektypraktyczne1,00,39
wykładyaudytoryjne2,00,39
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
Projektowanie urbanistyczneegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,00,315
projektypraktyczne2,00,318
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,318
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
laboratoriapraktyczne1,00,39
Systemy CAD w GPzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,410
projektypraktyczne2,00,318

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
2 Inwentaryzacje urbanistycznezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
wykładyaudytoryjne1,00,594
3 Woda w krajobraziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405
2 Język obcy - niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405