Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,318
laboratoriapraktyczne1,00,39
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0projektypraktyczne2,00,312
wykładyaudytoryjne2,00,318
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,36
Planowanie przestrzenne I (regionalne)egzamin6,0wykładyaudytoryjne2,00,318
projektypraktyczne4,00,318
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,418
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
projektypraktyczne1,00,39

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,595
laboratoriapraktyczne2,00,595
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,595
laboratoriapraktyczne2,00,595
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,595
wykładyaudytoryjne1,00,595

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405
2 Język obcy - niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405