Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 6:

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,420
projektypraktyczne1,00,28
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,39
laboratoriapraktyczne1,00,318
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,212
projektypraktyczne1,00,26
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
wykładyaudytoryjne2,00,318
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,318
projektypraktyczne3,00,318

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konsultacje społeczne i negocjacjezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
2 Przedsiębiorczość lokalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
3 Przygotowanie biznesplanuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
4 Zarządzanie nieruchomościamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,596