Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,481
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,341
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,192
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,008
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariapraktyczne1,00,367
seminariapraktyczne1,00,368
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,00,5181
Zdrowy tryb życiazaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0182

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,5121
laboratoriapraktyczne2,00,5151
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,561
Ekonomia rynkowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3121
Fizykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,2121
laboratoriapraktyczne2,00,2151
Geografia ekonomicznazaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,392
wykładyaudytoryjne2,00,3182
Grafika inżynierskazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,393
laboratoriapraktyczne3,00,3183
Historia urbanistykiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,5181
Matematykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,391
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,391
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,561
Rysunek techniczny i planistycznyzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,392
projektypraktyczne2,00,3182
Statystyka matematycznazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,392
wykładyaudytoryjne1,50,392

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Budownictwozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6183
projektypraktyczne1,00,393
Ekofizjografiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,397
projektypraktyczne1,00,397
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,4206
projektypraktyczne1,00,286
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,394
projektypraktyczne1,00,394
Geodezja i kartografiaegzamin5,0projektypraktyczne2,00,3122
wykładyaudytoryjne2,00,3182
zajęcia terenowepraktyczne1,00,362
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,3185
laboratoriapraktyczne1,00,395
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,396
laboratoriapraktyczne1,00,3186
Gospodarka nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,2157
projektypraktyczne1,00,297
Monitoring środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,397
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,397
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,3187
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,397
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,2126
projektypraktyczne1,00,266
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie4,0projektypraktyczne1,00,394
wykładyaudytoryjne2,00,394
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,394
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0projektypraktyczne2,00,3125
wykładyaudytoryjne2,00,3185
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,365
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,396
wykładyaudytoryjne2,00,3186
Planowanie przestrzenne I (regionalne)egzamin6,0wykładyaudytoryjne2,00,3185
projektypraktyczne4,00,3185
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,3186
projektypraktyczne3,00,3186
Podstawy gospodarki przestrzennejegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,392
wykładyaudytoryjne2,00,3182
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,462
Prawne uwarunkowania GP i OŚegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,3183
Projektowanie urbanistyczneegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,00,3154
projektypraktyczne2,00,3184
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)egzamin6,0laboratoriapraktyczne1,00,591
projektypraktyczne2,00,3181
wykładyaudytoryjne3,00,3271
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (Biologia)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,3122
projektypraktyczne1,50,392
zajęcia terenowepraktyczne0,50,362
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (Ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,3183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,393
laboratoriapraktyczne1,00,393
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,3184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,394
laboratoriapraktyczne1,00,394
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,3157
wykładyaudytoryjne1,00,3187
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,367
Samorząd terytorialnyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,3187
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,4185
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,395
projektypraktyczne1,00,395
Strategia rozwoju gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7208
projektypraktyczne1,00,3158
Systemy CAD w GPzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,4104
projektypraktyczne2,00,3184
Teoria i zasady projektowaniaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,3183
projektypraktyczne1,00,393

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,00,5272
2 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,00,5272
3 Historia sztukizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,00,5272
4 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,00,5272

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jakość życia na obszarach miejskichzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,593
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,593
2 Kultura regionalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,593
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,593
3 Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,593
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,593

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
2 Inwentaryzacje urbanistycznezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
wykładyaudytoryjne1,00,594
3 Woda w krajobraziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,594
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,595
laboratoriapraktyczne2,00,595
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,595
laboratoriapraktyczne2,00,595
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,595
wykładyaudytoryjne1,00,595

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konsultacje społeczne i negocjacjezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
2 Przedsiębiorczość lokalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
3 Przygotowanie biznesplanuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,596
4 Zarządzanie nieruchomościamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,596
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,596

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetyka miastzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,567
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,597
2 Kosztorysy i wycena projektówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,567
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,597
3 Rynek nieruchomościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,567
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,597
4 Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,567
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,597

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieściezaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,598
wykładyaudytoryjne1,50,598
2 Przestrzenne analizy krajobrazuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,598
projektypraktyczne1,50,598
3 Przydatność terenów do zabudowyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,598
projektypraktyczne2,00,598
4 Wycena nieruchomościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,598
projektypraktyczne2,00,598
5 Zarządzanie miastem i regionemzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,598
projektypraktyczne2,00,598

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405
2 Język obcy - niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,00,5303
lektoratpraktyczne2,00,5304
lektoratpraktyczne3,00,5405