Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny7 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny9 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny4 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny8 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny4 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny11 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny18 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny6 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny10 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny17 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny10 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny9 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny18 / 1
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny7 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny9 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny4 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny8 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny4 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny11 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny18 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny6 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny10 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny17 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny10 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny9 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny18 / 1
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny7 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny9 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny4 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny8 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny4 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny11 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny18 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny6 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny10 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny3 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny17 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny10 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny9 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny18 / 1
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny7 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny9 / 1
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny4 / 1
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny8 / 1
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny11 / 2
Suszarnictwoprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny18 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny18 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny6 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny10 / 1
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny13 / 1