Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Energetyka słoneczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energetyka słoneczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Aleksander Brzóstowicz <Aleksander.Brzostowicz@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>, Renata Matuszak-Slamani <Renata.Matuszak@zut.edu.pl>, Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 12 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 6 1,00,25zaliczenie
projektyP3 6 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy fizyki.
W-2Podstawy techniki cieplnej
W-3Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z parametrami promieniowania słonecznego, geometrią słoneczną, możliwościami wykorzystania energii promieniowania słonecznego
C-2Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą dzialania prostych instalacji kolektorów i modułów PV.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów – sporządzenie wykresu pozycji słońca.2
T-A-2Wpływ zacienienia na pracę instalacji słonecznych.2
T-A-3Obliczenia dla prostej instalacji kolektorowej.3
T-A-4Obliczenia dla prostej instalacji PV.3
10
projekty
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji kolektorowej lub fotowoltaicznej.10
10
wykłady
T-W-1Słońce, moc i dostępność promieniowania słonecznego.1
T-W-2Przetworniki energii słonecznej, bilans cieplny i zjawisko fotowoltaiczne.1
T-W-3Kolektory cieczowe1
T-W-4Kolektory powietrzne.1
T-W-5Kolektory skupiające.1
T-W-6Instalacje kolektorowe.1
T-W-7Instalacja fotowoltaiczna.1
T-W-8Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.1
T-W-9Wpływ zacienienia i temperatury na pracę instalacji PV.1
T-W-10Charakterystyka pracy instalacji fotowoltaicznej. Elementy i budowa instalacji fotowoltaicznej.3
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie wymaganej literatury8
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
30
projekty
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach10
A-P-2Studiowanie wymaganej literatuey8
A-P-3Wykonanie obliczeń i przygotowanie projektu11
A-P-4Przygotowanie prezentacji i zaliczenie projektu1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykladach19
A-W-2Uczestnictow w konsultacjach1
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu4
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Prezentacja i zaliczenie projektu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C04_W01
Student zna wielkości i parametry charakteryzujące promieniowanie słoneczne oraz budowę prostych instalacji słonecznych
OZE_1A_W12R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-P-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C04_U01
Student umie wykonać obliczenia i zaprojektowac prostą instalację słoneczną
OZE_1A_U14R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1, C-2T-P-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C04_K01
Student ma zdolnośc stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz przyszłych skutków ich stosowania dla społecześtwa.
OZE_1A_K01R1A_K04, R1A_K05InzA_K01C-2T-P-1M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C04_W01
Student zna wielkości i parametry charakteryzujące promieniowanie słoneczne oraz budowę prostych instalacji słonecznych
2,0
3,0Student ma wiedzę na poziomie podstawowym zagadnień obejmujących tematykę promieniowania słonecznego oraz budowę prostych instalacji słonecznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C04_U01
Student umie wykonać obliczenia i zaprojektowac prostą instalację słoneczną
2,0
3,0Student umie wykonać i przedstawić (zaprezentować) projekt prostej instalacji słonecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C04_K01
Student ma zdolnośc stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz przyszłych skutków ich stosowania dla społecześtwa.
2,0
3,0Przedstawi prezentację projektu i zaliczy go w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000
  2. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., Warszawa, 2007
  3. Klugmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Legionowo, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma branżowe, np. Polska Energetyka Słoneczna

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów – sporządzenie wykresu pozycji słońca.2
T-A-2Wpływ zacienienia na pracę instalacji słonecznych.2
T-A-3Obliczenia dla prostej instalacji kolektorowej.3
T-A-4Obliczenia dla prostej instalacji PV.3
10

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji kolektorowej lub fotowoltaicznej.10
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Słońce, moc i dostępność promieniowania słonecznego.1
T-W-2Przetworniki energii słonecznej, bilans cieplny i zjawisko fotowoltaiczne.1
T-W-3Kolektory cieczowe1
T-W-4Kolektory powietrzne.1
T-W-5Kolektory skupiające.1
T-W-6Instalacje kolektorowe.1
T-W-7Instalacja fotowoltaiczna.1
T-W-8Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.1
T-W-9Wpływ zacienienia i temperatury na pracę instalacji PV.1
T-W-10Charakterystyka pracy instalacji fotowoltaicznej. Elementy i budowa instalacji fotowoltaicznej.3
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych10
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach2
A-A-3Studiowanie wymaganej literatury8
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-5Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w konsultacjach10
A-P-2Studiowanie wymaganej literatuey8
A-P-3Wykonanie obliczeń i przygotowanie projektu11
A-P-4Przygotowanie prezentacji i zaliczenie projektu1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykladach19
A-W-2Uczestnictow w konsultacjach1
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu4
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-5Pisemne zaliczenie wykładów1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C04_W01Student zna wielkości i parametry charakteryzujące promieniowanie słoneczne oraz budowę prostych instalacji słonecznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W12ma wiedzę w zakresie zastosowania abiotycznych źródeł energii odnawialnej, obejmującą wykorzystanie energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej, przydatną między innymi do: 1) wykorzystania energii słonecznej w procesach grzewczych i zasilania energią elektryczną, 2) rozumienia zasady działania i charakterystyk turbin wiatrowych w celu ich właściwego stosowania, 3) oceny efektywności techniczno-ekonomicznej zastosowania pomp ciepła, 4) technicznej oceny lokalizacji małej elektrowni wodnej, doboru urządzeń i prognozowania jej efektywności;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z parametrami promieniowania słonecznego, geometrią słoneczną, możliwościami wykorzystania energii promieniowania słonecznego
C-2Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą dzialania prostych instalacji kolektorów i modułów PV.
Treści programoweT-A-1Przykłady obliczeniowe dostosowane do treści wykładów – sporządzenie wykresu pozycji słońca.
T-A-2Wpływ zacienienia na pracę instalacji słonecznych.
T-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji kolektorowej lub fotowoltaicznej.
T-W-1Słońce, moc i dostępność promieniowania słonecznego.
T-W-2Przetworniki energii słonecznej, bilans cieplny i zjawisko fotowoltaiczne.
T-W-3Kolektory cieczowe
T-W-4Kolektory powietrzne.
T-W-5Kolektory skupiające.
T-W-6Instalacje kolektorowe.
T-W-7Instalacja fotowoltaiczna.
T-W-8Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.
T-W-9Wpływ zacienienia i temperatury na pracę instalacji PV.
T-W-10Charakterystyka pracy instalacji fotowoltaicznej. Elementy i budowa instalacji fotowoltaicznej.
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja i zaliczenie projektu
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę na poziomie podstawowym zagadnień obejmujących tematykę promieniowania słonecznego oraz budowę prostych instalacji słonecznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C04_U01Student umie wykonać obliczenia i zaprojektowac prostą instalację słoneczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U14orientuje się w możliwościach zastosowania abiotycznych źródeł energii odnawialnej i potrafi nadzorować systemy pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej, a także opracować proste takie systemy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z parametrami promieniowania słonecznego, geometrią słoneczną, możliwościami wykorzystania energii promieniowania słonecznego
C-2Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą dzialania prostych instalacji kolektorów i modułów PV.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji kolektorowej lub fotowoltaicznej.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Prezentacja i zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie wykonać i przedstawić (zaprezentować) projekt prostej instalacji słonecznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C04_K01Student ma zdolnośc stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz przyszłych skutków ich stosowania dla społecześtwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K01ma świadomość znaczenia energii dla społeczeństwa;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podziałem, budową, zasadą dzialania prostych instalacji kolektorów i modułów PV.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu prostej instalacji kolektorowej lub fotowoltaicznej.
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Prezentacja i zaliczenie projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Przedstawi prezentację projektu i zaliczy go w stopniu podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0