Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 6:

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,06,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza cyklu życia wyrobówzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,26
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,39
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,618
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,38
projektypraktyczne1,00,14
laboratoriapraktyczne1,00,38
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,39
wykładyaudytoryjne2,00,39
Zarządzanie jakościązaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,39

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6186
2 Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6186

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6186
2 Maszyny do prac komunalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6186

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Algorytmy i struktura danychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,386
wykładyaudytoryjne1,00,386
2 Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,386
laboratoriapraktyczne1,00,386

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy geotechnikizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,396
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,396
2 Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,396
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,396

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,386
wykładyaudytoryjne2,00,3106
2 Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,386
wykładyaudytoryjne2,00,3106