Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (N1)

Sylabus przedmiotu Części maszyn:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Części maszyn
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 18 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętność dotyczące rysunku technicznego, mechaniki i wytrzymałości materiałów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z przeznaczeniem, budową, zasadą działania i obliczeniem części maszyn

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Konstruowanie i obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych, klinowych, wtłaczanych, skurczowych, gwintowych, sprężyn śrubowych, osi, wałów, łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni zębatych, przekładni ciernych walcowych, przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych, sprzęgieł i hamulców.18
18
wykłady
T-W-1Połączenia nitowe, siły i naprężenia w złączach.. Połączenia spawane i ich zastosowanie. Rodzaje spoin spawalniczych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone i ich zastosowanie. Połączenia wciskowe. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych i klinowych. Połączenia gwintowe. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie. Budowa i podstawowe parametry gwintu. Klasyfikacja sprężyn. Podstawowe parametry sprężyn śrubowych. Klasyfikacja osi, wałów i czopów. Klasyfikacja łożysk. Rodzaje łożysk tocznych i ich oznaczenie. Parametry przekładni mechanicznych. Przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł i hamulców. Klasyfikacja uszczelnień technicznych. Materiały uszczelniające.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury40
A-W-3Udział w sprawdzianach4
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Pokaz
M-3Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Test sprawdzajacy przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
S-3Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian dotyczący materiału realizowanego na ćwiczeniach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C09_W01
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zastosowania, konstrukcji i wytrzymałości części maszyn obejmującą elementy i połączenia kształtowe, wciskane, gwintowe, sprężyste, łożyskowanie i uszczelnienia, osie, wały, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne,
OZE_1A_W11R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C09_U01
potrafi zastosować poznaną wiedzę z nauki o materiałach, mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów do konstruowania oraz obliczania wytrzymałości i wymiarów części maszyn
OZE_1A_U11R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C09_K01
Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C09_W01
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zastosowania, konstrukcji i wytrzymałości części maszyn obejmującą elementy i połączenia kształtowe, wciskane, gwintowe, sprężyste, łożyskowanie i uszczelnienia, osie, wały, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne,
2,0
3,0Student ma dostatecznie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zastosowania i charakterystyki technicznej części maszyn
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C09_U01
potrafi zastosować poznaną wiedzę z nauki o materiałach, mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów do konstruowania oraz obliczania wytrzymałości i wymiarów części maszyn
2,0
3,0potrafi dostatecznie zastosować poznaną wiedzę z nauki o materiałach, mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów do konstruowania oraz obliczania wytrzymałości i wymiarów części maszyn
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C09_K01
Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
2,0
3,0Student wykazuje dostatecznie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu postawionych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kuczewski J., Miszczak M., Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych, SGGW, Warszawa, 1996
  2. Kuczewski J., Miszczak M.:, Części maszyn i teoria mechanizmów, PWN, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

  1. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa, 1996
  2. Rutkowski A., Stępniewska A., Zbiór zadań z części maszyn, WSIP, Warszawa, 1996
  3. praca zbiorowa, Poradnik mechanika, REA, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Konstruowanie i obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych, klinowych, wtłaczanych, skurczowych, gwintowych, sprężyn śrubowych, osi, wałów, łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni zębatych, przekładni ciernych walcowych, przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych, sprzęgieł i hamulców.18
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Połączenia nitowe, siły i naprężenia w złączach.. Połączenia spawane i ich zastosowanie. Rodzaje spoin spawalniczych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone i ich zastosowanie. Połączenia wciskowe. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych i klinowych. Połączenia gwintowe. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie. Budowa i podstawowe parametry gwintu. Klasyfikacja sprężyn. Podstawowe parametry sprężyn śrubowych. Klasyfikacja osi, wałów i czopów. Klasyfikacja łożysk. Rodzaje łożysk tocznych i ich oznaczenie. Parametry przekładni mechanicznych. Przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł i hamulców. Klasyfikacja uszczelnień technicznych. Materiały uszczelniające.10
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury40
A-W-3Udział w sprawdzianach4
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C09_W01ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zastosowania, konstrukcji i wytrzymałości części maszyn obejmującą elementy i połączenia kształtowe, wciskane, gwintowe, sprężyste, łożyskowanie i uszczelnienia, osie, wały, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W11ma wiedzę z zakresu: 1) grafiki inżynierskiej, obejmującą sposoby odwzorowania obiektów i ich wymiarowanie, zasady tworzenia schematów układów technicznych, system komputerowego wspomagania projektowania CAD, 2) części maszyn, obejmującą strukturę mechanizmów i wyznaczania ich trajektorii ruchu, prędkości, przyśpieszeń i sił, wyrównoważenie mas, połączenia, elementy sprężyste, osie, wały, łożyskowanie i uszczelnienia, mechanizmy krzywkowe, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, 3) elementów maszynoznawstwa, obejmującą między innymi pompy wyporowe i wirowe, sprężarki, dmuchawy, wentylatory i instalacje rurociągowe, niezbędną do: 1) czytania rysunków technicznych oraz samodzielnego odwzorowywania i wymiarowania obiektów, 2) posługiwania się programami CAD do zapisu konstrukcji, 3) analizy pracy mechanizmów i prawidłowego doboru części oraz zespołów w urządzeniach, a także projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów maszyn i urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przeznaczeniem, budową, zasadą działania i obliczeniem części maszyn
Treści programoweT-W-1Połączenia nitowe, siły i naprężenia w złączach.. Połączenia spawane i ich zastosowanie. Rodzaje spoin spawalniczych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone i ich zastosowanie. Połączenia wciskowe. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych i klinowych. Połączenia gwintowe. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie. Budowa i podstawowe parametry gwintu. Klasyfikacja sprężyn. Podstawowe parametry sprężyn śrubowych. Klasyfikacja osi, wałów i czopów. Klasyfikacja łożysk. Rodzaje łożysk tocznych i ich oznaczenie. Parametry przekładni mechanicznych. Przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł i hamulców. Klasyfikacja uszczelnień technicznych. Materiały uszczelniające.
T-A-1Konstruowanie i obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych, klinowych, wtłaczanych, skurczowych, gwintowych, sprężyn śrubowych, osi, wałów, łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni zębatych, przekładni ciernych walcowych, przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych, sprzęgieł i hamulców.
Metody nauczaniaM-2Pokaz
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Test sprawdzajacy przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostatecznie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zastosowania i charakterystyki technicznej części maszyn
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C09_U01potrafi zastosować poznaną wiedzę z nauki o materiałach, mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów do konstruowania oraz obliczania wytrzymałości i wymiarów części maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U11potrafi wykorzystać poznaną wiedzę z obszaru nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej, części maszyn i maszynoznawstwa, wytwórczych procedur technologicznych, a także obsługi i utrzymania maszyn i urządzeń do: 1) właściwego stosowania materiałów w technice, 2) czytania rysunków technicznych, odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn i urządzeń, w tym z zastosowaniem programu CAD, 3) analizy pracy mechanizmów i prawidłowego doboru części oraz zespołów w urządzeniach, a także projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów, 4) doboru wytwórczych procedur technologicznych dla prostych elementów maszyn i urządzeń, 5) planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przeznaczeniem, budową, zasadą działania i obliczeniem części maszyn
Treści programoweT-W-1Połączenia nitowe, siły i naprężenia w złączach.. Połączenia spawane i ich zastosowanie. Rodzaje spoin spawalniczych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone i ich zastosowanie. Połączenia wciskowe. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych i klinowych. Połączenia gwintowe. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie. Budowa i podstawowe parametry gwintu. Klasyfikacja sprężyn. Podstawowe parametry sprężyn śrubowych. Klasyfikacja osi, wałów i czopów. Klasyfikacja łożysk. Rodzaje łożysk tocznych i ich oznaczenie. Parametry przekładni mechanicznych. Przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł i hamulców. Klasyfikacja uszczelnień technicznych. Materiały uszczelniające.
T-A-1Konstruowanie i obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych, klinowych, wtłaczanych, skurczowych, gwintowych, sprężyn śrubowych, osi, wałów, łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni zębatych, przekładni ciernych walcowych, przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych, sprzęgieł i hamulców.
Metody nauczaniaM-2Pokaz
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Test sprawdzajacy przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi dostatecznie zastosować poznaną wiedzę z nauki o materiałach, mechaniki technicznej oraz wytrzymałości materiałów do konstruowania oraz obliczania wytrzymałości i wymiarów części maszyn
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C09_K01Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przeznaczeniem, budową, zasadą działania i obliczeniem części maszyn
Treści programoweT-W-1Połączenia nitowe, siły i naprężenia w złączach.. Połączenia spawane i ich zastosowanie. Rodzaje spoin spawalniczych. Połączenia zgrzewane, lutowane, klejone i ich zastosowanie. Połączenia wciskowe. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych i klinowych. Połączenia gwintowe. Rodzaje gwintów i ich zastosowanie. Budowa i podstawowe parametry gwintu. Klasyfikacja sprężyn. Podstawowe parametry sprężyn śrubowych. Klasyfikacja osi, wałów i czopów. Klasyfikacja łożysk. Rodzaje łożysk tocznych i ich oznaczenie. Parametry przekładni mechanicznych. Przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Rodzaje i charakterystyka sprzęgieł i hamulców. Klasyfikacja uszczelnień technicznych. Materiały uszczelniające.
T-A-1Konstruowanie i obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, wpustowych, wielowypustowych, kołkowych, sworzniowych, klinowych, wtłaczanych, skurczowych, gwintowych, sprężyn śrubowych, osi, wałów, łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni zębatych, przekładni ciernych walcowych, przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych, sprzęgieł i hamulców.
Metody nauczaniaM-2Pokaz
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Test sprawdzajacy przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje dostatecznie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu postawionych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0