Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychprzedmiot wspólny
Budownictwo drogoweprzedmiot wspólny
Egzamin końcowyprzedmiot wspólny
Eksploatacja i utrzymanie drógprzedmiot wspólny
Geotechnika w drogownictwieprzedmiot wspólny
Materiały drogoweprzedmiot wspólny
Nawierzchnie asfaltoweprzedmiot wspólny
Ochrona wód w pasie drogowymprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w drogownictwieprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji nawierzchniprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe Iprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe IIprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia projektowania parkingówprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychprzedmiot wspólny
Budownictwo drogoweprzedmiot wspólny
Egzamin końcowyprzedmiot wspólny
Eksploatacja i utrzymanie drógprzedmiot wspólny
Geotechnika w drogownictwieprzedmiot wspólny
Materiały drogoweprzedmiot wspólny
Nawierzchnie asfaltoweprzedmiot wspólny
Ochrona wód w pasie drogowymprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w drogownictwieprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji nawierzchniprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe Iprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe IIprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia projektowania parkingówprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychprzedmiot wspólny
Budownictwo drogoweprzedmiot wspólny
Egzamin końcowyprzedmiot wspólny
Eksploatacja i utrzymanie drógprzedmiot wspólny
Geotechnika w drogownictwieprzedmiot wspólny
Materiały drogoweprzedmiot wspólny
Nawierzchnie asfaltoweprzedmiot wspólny
Ochrona wód w pasie drogowymprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w drogownictwieprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji nawierzchniprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe Iprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe IIprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia projektowania parkingówprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychprzedmiot wspólny
Budownictwo drogoweprzedmiot wspólny
Egzamin końcowyprzedmiot wspólny
Eksploatacja i utrzymanie drógprzedmiot wspólny
Geotechnika w drogownictwieprzedmiot wspólny
Materiały drogoweprzedmiot wspólny
Nawierzchnie asfaltoweprzedmiot wspólny
Ochrona wód w pasie drogowymprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w drogownictwieprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii ruchuprzedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji nawierzchniprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe Iprzedmiot wspólny
Skrzyżowania i węzły drogowe IIprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia projektowania parkingówprzedmiot wspólny