Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ID_10-_W01Zna elementarne zasady konstruowania obiektów budownictwa komunikacyjnego
ID_10-_W02Ma podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury transportu lądowego
ID_10-_W03Ma podstawową wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_W04Ma podstawową wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji drogowych na środowisko
ID_10-_W05Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym
ID_10-_W06Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
ID_10-_W07Ma podstawową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_W08Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i wyrobów oraz wykonawstwa nawierzchni
ID_10-_W09Wie, jak definiuje się odwzorowania kartograficzne