Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowychzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Budownictwo drogoweegzamin4,0projektypraktyczne2,50,5161
wykładyaudytoryjne1,50,6161
Egzamin końcowyegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne5,00,122
Eksploatacja i utrzymanie drógzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,4161
wykładyaudytoryjne1,00,481
Geotechnika w drogownictwieegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,482
wykładyaudytoryjne1,00,482
Materiały drogoweegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,381
Nawierzchnie asfaltoweegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,6162
Ochrona wód w pasie drogowymzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,662
Ochrona środowiska w drogownictwiezaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,382
wykładyaudytoryjne1,00,382
Podstawy inżynierii ruchuzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,4161
wykładyaudytoryjne1,00,481
Projektowanie konstrukcji nawierzchnizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,582
projektypraktyczne2,00,682
Skrzyżowania i węzły drogowe Izaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,3161
wykładyaudytoryjne1,00,581
Skrzyżowania i węzły drogowe IIegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,6162
projektypraktyczne2,00,5162
Wybrane zagadnienia projektowania parkingówzaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,442
wykładyaudytoryjne1,00,422