Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ID_10-_U01Potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych stosowanych w inżynierii drogowej
ID_10-_U02Poznaje podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_U03Potrafi zwymiarować detale konstrukcyjne na drogach, skrzyżowaniach drogowych i parkingach
ID_10-_U04Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ID_10-_U05Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych z zakresu drogownictwa
ID_10-_U06Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą również aspekty pozatechniczne, dobrać rodzaj MMA w poszczególnych warstwach konstrukcji oraz proces technologiczny jej wytworzenia i wbudowania oraz określić co najmniej w części, sposób jego realizacji, używając właściwych metod, technik i narzędzi
ID_10-_U07Potrafi odczytać rysunki budowlane oraz mapy geodezyjne