Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Omówienie zakresu i systematyki studiów podyplomowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Sołowczuk <Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 2 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Złożenie dokumentów w procesie rekrutacji i obecność obowiązkowa na zajęciach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie słuchaczy z tematyką studiów podyplomowych i ich organizacją

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Omówienie: - podstawowego zakresu studiów podyplomowych, - sposobów przedstawiania wiedzy w poszczególnych przedmiotach, - sposobów zaliczenia przedmiotów i dokumentacji wyników zaliczeń, - systematyki poszczególnych bloków tematycznych, - sposobów egzekwowania prezentowanej wiedzy i uzyskania pożądanych efektów kształcenia2
2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie listy obecności

Literatura podstawowa

  1. Program kształcenia studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa - aktualna edycja
  2. Regulamin studiów podyplomowych - aktualny w danej edycji

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie: - podstawowego zakresu studiów podyplomowych, - sposobów przedstawiania wiedzy w poszczególnych przedmiotach, - sposobów zaliczenia przedmiotów i dokumentacji wyników zaliczeń, - systematyki poszczególnych bloków tematycznych, - sposobów egzekwowania prezentowanej wiedzy i uzyskania pożądanych efektów kształcenia2
2