Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,051
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7101
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5102
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,02,0301
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0304

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemiazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,51,5251
wykładyaudytoryjne2,52,5201
Ekonomia rynkowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0201
Fizykazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,51,0201
laboratoriapraktyczne1,51,0251
Geografia ekonomicznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
projektypraktyczne1,00,7151
Grafika inżynierskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,5303
wykładyaudytoryjne1,01,0153
Historia urbanistykiegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,5301
Matematykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0151
Rysunek techniczny i planistycznyzaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,5302
wykładyaudytoryjne2,01,0152
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0152

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Budownictwozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
projektypraktyczne1,01,0152
Ekofizjografiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
projektypraktyczne1,01,0157
Ekonomiczne skutki gospodarowania w środowiskuzaliczenie2,0projektypraktyczne1,01,0105
wykładyaudytoryjne1,01,0305
Ekonomika miast i regionówegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
Geodezja i kartografiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,51,0302
projektypraktyczne1,51,0202
zajęcia terenowepraktyczne1,01,0102
Geograficzne systemy informacji przestrzennej Izaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,7155
wykładyaudytoryjne2,01,5305
Geograficzne systemy informacji przestrzennej IIzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Gospodarka nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0256
projektypraktyczne1,01,0156
Monitoring środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0156
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0205
projektypraktyczne1,00,5105
Planowanie infrastruktury technicznej I (komunikacja, transport)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
projektypraktyczne2,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0projektypraktyczne2,01,0204
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0104
wykładyaudytoryjne2,01,0304
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
wykładyaudytoryjne2,01,0305
Planowanie przestrzenne I (regionalne)egzamin6,0projektypraktyczne4,02,0305
wykładyaudytoryjne2,01,0305
Planowanie przestrzenne II (miejscowe)egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0306
projektypraktyczne3,02,0306
Podstawy gospodarki przestrzennejegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne2,01,5302
Prawne uwarunkowania GP i OŚegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,5303
Projektowanie urbanistyczneegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0254
projektypraktyczne3,02,0304
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,007
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią I (środowisko abiotyczne)egzamin6,0projektypraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne3,02,0451
laboratoriapraktyczne1,01,0151
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią II (biologia)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,5202
projektypraktyczne1,51,0152
zajęcia terenowepraktyczne0,50,5102
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią III (ochrona środowiska)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
laboratoriapraktyczne1,01,0153
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne1,01,0154
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0306
projektypraktyczne1,51,0206
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3106
Samorząd terytorialnyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariapraktyczne1,01,0106
seminariapraktyczne1,01,0107
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
projektypraktyczne1,00,0154
Strategia rozwoju gminyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0407
projektypraktyczne1,01,0207
Systemy CAD w gospodarce przestrzennejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
projektypraktyczne1,51,0304
Teoria i zasady projektowaniaegzamin3,0projektypraktyczne1,01,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0303

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Historia sztukizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jakość życia na obszarach miejskichzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,7153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0153
2 Kultura regionalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,7153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7153
3 Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjnezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0153
wykładyaudytoryjne1,00,5153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka terenami zielenizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
3 Inwentaryzacje urbanistycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0153
2 Woda w krajobraziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0153
4 Zagospodarowanie turystyczne gminyzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0153
wykładyaudytoryjne1,51,0153

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,7154
laboratoriapraktyczne1,51,0154
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne1,51,0154
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne1,51,0154

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Konsultacje społeczne i negocjacjezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0155
4 Przedsiębiorczość lokalnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0155
1 Przygotowanie biznesplanuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0155
2 Zarządzanie nieruchomościamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,5155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5155

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetyka miastzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
2 Kosztorysy i wycena projektówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7156
4 Rynek nieruchomościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
3 Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,3106
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
5 Kształtowanie przestrzeni prospołecznych w mieściezaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,7157
wykładyaudytoryjne1,50,7157
1 Przestrzenne analizy krajobrazuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,7157
projektypraktyczne2,01,0157
3 Przydatność terenów do zabudowyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,7157
projektypraktyczne2,01,0157
4 Wycena nieruchomościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
projektypraktyczne2,01,0157
2 Zarządzanie miastem i regionemzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
projektypraktyczne2,01,0157

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,7303
lektoratpraktyczne2,01,7604
lektoratpraktyczne3,02,5605
2 Język obcy - niemieckiegzamin7,0lektoratpraktyczne2,01,7303
lektoratpraktyczne2,01,7604
lektoratpraktyczne3,02,5605