Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Wychowanie fizycznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,030

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Planowanie infrastruktury technicznej II (woda, ścieki, odpady)zaliczenie6,0projektypraktyczne2,01,020
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,010
wykładyaudytoryjne2,01,030
Projektowanie urbanistyczneegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,025
projektypraktyczne3,02,030
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią IV (rolnictwo, leśnictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennejegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
projektypraktyczne1,00,015
Systemy CAD w gospodarce przestrzennejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,015
projektypraktyczne1,51,030

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inwentaryzacje przyrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,7154
laboratoriapraktyczne1,51,0154
2 Klasyfikacja gleb i gruntówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne1,51,0154
3 Rekultywacja terenów zdegradowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,0154
laboratoriapraktyczne1,51,0154

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy - angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,7303
lektoratpraktyczne2,01,7604
lektoratpraktyczne3,02,5605
2 Język obcy - niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,7303
lektoratpraktyczne2,01,7604
lektoratpraktyczne3,02,5605