Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratoriumprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny8 / 1
Etyka biznesuprzedmiot wspólny8 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny7 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny7 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny8 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny8 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny8 / 6
Bioinformatykaprzedmiot wspólny
Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologiiprzedmiot wspólny
Planowanie i analiza eksperymentuprzedmiot wspólny
Podstawy współczesnej mikroskopiiprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Analiza sekwencji nukleotydowych in silicoBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 1
Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 1
Biologia i biochemia nowotworówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 1
Biologiczna ocena żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 1
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 1
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 1
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 1
Biotechnologia w kosmetologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 1
Biotechnologia w ochronie roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biotechnologia w produkcji paszBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biotechnologia w produkcji paszBioinżynieria produkcji żywności
Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacjiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 2
Chemiczne metody instrumentalne w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 2
Cytogenetyka i inżynieria chromosomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Cytogenetyka ssakówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 1
Diagnostyka genetyczna zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 2
Diagnostyka mikrobiologicznaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 3
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej
Diagnostyka parazytologiczna w żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 2
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 2
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 2
Embriologia i genetyka rozwojuBiotechnologia w produkcji roślinnej
Endo- i egzogenne antyoksydanty w żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 1
Enzymatyczna modyfikacja żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 2
Enzymes in food product modificationBioinżynieria produkcji żywności1 / 3
Filogenetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 2
FitopatologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 1
Genetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 1
Genomika i transkryptomikaBioinżynieria produkcji żywności
Genomika i transkryptomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Genomika roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Higiena i toksykologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 1
In silico analysis of nucleotide sequenceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 3
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria enzymowaBioinżynieria produkcji żywności
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBioinżynieria produkcji żywności
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBioinżynieria produkcji żywności
Ksenobiotyki w żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 2
Markery genetyczne jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności2 / 1
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Metody biotechnologiczne w produkcji rolniczej pod kątem ochrony środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 3
Metody genetyki molekularnej w diagnostyceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 4
Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 3
Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 2
Mikrobiologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznejBioinżynieria produkcji żywności1 / 4
Molekularne podstawy ewolucjiBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 2
Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowychBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 3
Monitoring of transgenic cropsBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 1
Monitorowanie upraw transgenicznychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 2
Mutageneza organizmów wykorzystywanych w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Nowe technologie w analizie molekularnejBiotechnologia w produkcji roślinnej
Nowoczesne metody produkcji stosowane w jajczarstwieBioinżynieria produkcji żywności3 / 1
NutriproteomikaBioinżynieria produkcji żywności5 / 3
Ochrona zasobów genowych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 1
Opakowania i systemy pakująceBioinżynieria produkcji żywności3 / 2
Podstawy współczesnej hodowli roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 2
Praca dyplomowaBioinżynieria produkcji żywności
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Prawo a wprowadzanie GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Produkcja roślinnych substancji biologiczne czynnych w bioreaktorachBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 1
ProteomikaBioinżynieria produkcji żywności
ProteomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
ProteomikaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Reaktywne formy tlenu i antyoksydantyBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 2
Selekcja zwierząt wspomagana markerami, a jakość pozyskiwanych produktówBioinżynieria produkcji żywności2 / 2
Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmuBioinżynieria produkcji żywności4 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 3
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 3
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 2
Systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności3 / 3
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności
Taksonomia molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności3 / 4
Wprowadzanie nowych transgenów do roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 3
Wybrane zagadnienia z genetyki roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 3
Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnejBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 3
Zagrożenia wynikające z GMO roślinnegoBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 4
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 3
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBioinżynieria produkcji żywności2 / 3
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBioinżynieria produkcji żywności
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 3
Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowychBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratoriumprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny8 / 1
Etyka biznesuprzedmiot wspólny8 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny7 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny7 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny8 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny8 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny8 / 6
Bioinformatykaprzedmiot wspólny
Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologiiprzedmiot wspólny
Planowanie i analiza eksperymentuprzedmiot wspólny
Podstawy współczesnej mikroskopiiprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sekwencji nukleotydowych in silicoBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 1
Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 1
Biologia i biochemia nowotworówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 1
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 1
Biotechnologia w produkcji paszBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacjiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 2
Cytogenetyka ssakówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 1
Diagnostyka genetyczna zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 2
Diagnostyka mikrobiologicznaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 3
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 2
Filogenetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 2
Genomika i transkryptomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
In silico analysis of nucleotide sequenceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 3
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Metody biotechnologiczne w produkcji rolniczej pod kątem ochrony środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 3
Metody genetyki molekularnej w diagnostyceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 4
Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 2
Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowychBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 3
Ochrona zasobów genowych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 1
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
ProteomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 2
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnejBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 3
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 3
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Bioinżynieria produkcji żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczna ocena żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 1
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 1
Biotechnologia w produkcji paszBioinżynieria produkcji żywności
Diagnostyka parazytologiczna w żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 2
Endo- i egzogenne antyoksydanty w żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 1
Enzymatyczna modyfikacja żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 2
Enzymes in food product modificationBioinżynieria produkcji żywności1 / 3
Genomika i transkryptomikaBioinżynieria produkcji żywności
Higiena i toksykologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 1
Inżynieria enzymowaBioinżynieria produkcji żywności
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBioinżynieria produkcji żywności
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBioinżynieria produkcji żywności
Ksenobiotyki w żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 2
Markery genetyczne jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności2 / 1
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 3
Mikrobiologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznejBioinżynieria produkcji żywności1 / 4
Mutageneza organizmów wykorzystywanych w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Nowoczesne metody produkcji stosowane w jajczarstwieBioinżynieria produkcji żywności3 / 1
NutriproteomikaBioinżynieria produkcji żywności5 / 3
Opakowania i systemy pakująceBioinżynieria produkcji żywności3 / 2
Praca dyplomowaBioinżynieria produkcji żywności
ProteomikaBioinżynieria produkcji żywności
Selekcja zwierząt wspomagana markerami, a jakość pozyskiwanych produktówBioinżynieria produkcji żywności2 / 2
Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmuBioinżynieria produkcji żywności4 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 3
Systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności3 / 3
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności
Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności3 / 4
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBioinżynieria produkcji żywności2 / 3
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBioinżynieria produkcji żywności

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Biotechnologia w produkcji roślinnej

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 1
Biotechnologia w kosmetologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 1
Biotechnologia w ochronie roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Chemiczne metody instrumentalne w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 2
Cytogenetyka i inżynieria chromosomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 2
Embriologia i genetyka rozwojuBiotechnologia w produkcji roślinnej
FitopatologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 1
Genetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 1
Genomika roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Molekularne podstawy ewolucjiBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 2
Monitoring of transgenic cropsBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 1
Monitorowanie upraw transgenicznychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 2
Nowe technologie w analizie molekularnejBiotechnologia w produkcji roślinnej
Podstawy współczesnej hodowli roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 2
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Prawo a wprowadzanie GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Produkcja roślinnych substancji biologiczne czynnych w bioreaktorachBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 1
ProteomikaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Reaktywne formy tlenu i antyoksydantyBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 3
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej
Taksonomia molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 3
Wprowadzanie nowych transgenów do roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 3
Wybrane zagadnienia z genetyki roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 3
Zagrożenia wynikające z GMO roślinnegoBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 4
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 3
Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowychBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratoriumprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny8 / 1
Etyka biznesuprzedmiot wspólny8 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny7 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny7 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny8 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny8 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny8 / 6
Bioinformatykaprzedmiot wspólny
Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologiiprzedmiot wspólny
Planowanie i analiza eksperymentuprzedmiot wspólny
Podstawy współczesnej mikroskopiiprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Analiza sekwencji nukleotydowych in silicoBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 1
Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 1
Biologia i biochemia nowotworówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 1
Biologiczna ocena żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 1
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 1
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 1
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 1
Biotechnologia w kosmetologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 1
Biotechnologia w ochronie roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biotechnologia w produkcji paszBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biotechnologia w produkcji paszBioinżynieria produkcji żywności
Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacjiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 2
Chemiczne metody instrumentalne w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 2
Cytogenetyka i inżynieria chromosomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Cytogenetyka ssakówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 1
Diagnostyka genetyczna zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 2
Diagnostyka mikrobiologicznaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 3
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej
Diagnostyka parazytologiczna w żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 2
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 2
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 2
Embriologia i genetyka rozwojuBiotechnologia w produkcji roślinnej
Endo- i egzogenne antyoksydanty w żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 1
Enzymatyczna modyfikacja żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 2
Enzymes in food product modificationBioinżynieria produkcji żywności1 / 3
Filogenetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 2
FitopatologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 1
Genetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 1
Genomika i transkryptomikaBioinżynieria produkcji żywności
Genomika i transkryptomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Genomika roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Higiena i toksykologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 1
In silico analysis of nucleotide sequenceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 3
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria enzymowaBioinżynieria produkcji żywności
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBioinżynieria produkcji żywności
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBioinżynieria produkcji żywności
Ksenobiotyki w żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 2
Markery genetyczne jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności2 / 1
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Metody biotechnologiczne w produkcji rolniczej pod kątem ochrony środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 3
Metody genetyki molekularnej w diagnostyceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 4
Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 3
Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 2
Mikrobiologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznejBioinżynieria produkcji żywności1 / 4
Molekularne podstawy ewolucjiBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 2
Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowychBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 3
Monitoring of transgenic cropsBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 1
Monitorowanie upraw transgenicznychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 2
Mutageneza organizmów wykorzystywanych w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Nowe technologie w analizie molekularnejBiotechnologia w produkcji roślinnej
Nowoczesne metody produkcji stosowane w jajczarstwieBioinżynieria produkcji żywności3 / 1
NutriproteomikaBioinżynieria produkcji żywności5 / 3
Ochrona zasobów genowych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 1
Opakowania i systemy pakująceBioinżynieria produkcji żywności3 / 2
Podstawy współczesnej hodowli roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 2
Praca dyplomowaBioinżynieria produkcji żywności
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Prawo a wprowadzanie GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Produkcja roślinnych substancji biologiczne czynnych w bioreaktorachBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 1
ProteomikaBioinżynieria produkcji żywności
ProteomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
ProteomikaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Reaktywne formy tlenu i antyoksydantyBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 2
Selekcja zwierząt wspomagana markerami, a jakość pozyskiwanych produktówBioinżynieria produkcji żywności2 / 2
Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmuBioinżynieria produkcji żywności4 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 3
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 3
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 2
Systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności3 / 3
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności
Taksonomia molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności3 / 4
Wprowadzanie nowych transgenów do roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 3
Wybrane zagadnienia z genetyki roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 3
Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnejBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 3
Zagrożenia wynikające z GMO roślinnegoBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 4
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 3
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBioinżynieria produkcji żywności2 / 3
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBioinżynieria produkcji żywności
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 3
Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowychBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratoriumprzedmiot wspólny
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny
Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologiiprzedmiot wspólny
Planowanie i analiza eksperymentuprzedmiot wspólny
Podstawy współczesnej mikroskopiiprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biologiczne metody oceny stanu środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biotechnologia w ochronie roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Biotechnologia w produkcji paszBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Biotechnologia w produkcji paszBioinżynieria produkcji żywności
Cytogenetyka i inżynieria chromosomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej
Embriologia i genetyka rozwojuBiotechnologia w produkcji roślinnej
Genomika i transkryptomikaBioinżynieria produkcji żywności
Genomika i transkryptomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Genomika roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Inżynieria enzymowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria enzymowaBioinżynieria produkcji żywności
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierzątBioinżynieria produkcji żywności
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmuBioinżynieria produkcji żywności
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiskaBioinżynieria produkcji żywności
Mikrobiologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Mutageneza organizmów wykorzystywanych w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności
Nowe technologie w analizie molekularnejBiotechnologia w produkcji roślinnej
Praca dyplomowaBioinżynieria produkcji żywności
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Praca dyplomowaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Prawo a wprowadzanie GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji roślinnej
ProteomikaBioinżynieria produkcji żywności
ProteomikaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
ProteomikaBiotechnologia w produkcji roślinnej
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Systemy zarządzania jakością w biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBioinżynieria produkcji żywności

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny8 / 1
Etyka biznesuprzedmiot wspólny8 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny8 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny8 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny8 / 5
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny8 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny7 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sekwencji nukleotydowych in silicoBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 1
Filogenetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 2
In silico analysis of nucleotide sequenceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 3
Metody genetyki molekularnej w diagnostyceBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 1
Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 2
Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowychBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia i biochemia nowotworówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 1
Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacjiBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 2
Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnejBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczna ocena żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 1
Diagnostyka parazytologiczna w żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 2
Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 1
Ksenobiotyki w żywnościBioinżynieria produkcji żywności5 / 2
NutriproteomikaBioinżynieria produkcji żywności5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 1
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 2
Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowychBiotechnologia w produkcji roślinnej4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioremediacja skażonych glebBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 1
Ekosystemy a biotechnologiaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 2
Metody biotechnologiczne w produkcji rolniczej pod kątem ochrony środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia w kosmetologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 1
Chemiczne metody instrumentalne w biotechnologiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 2
Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energiiBiotechnologia w produkcji roślinnej6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Cytogenetyka ssakówBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 1
Diagnostyka genetyczna zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 2
Diagnostyka mikrobiologicznaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Endo- i egzogenne antyoksydanty w żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 1
Enzymatyczna modyfikacja żywnościBioinżynieria produkcji żywności1 / 2
Enzymes in food product modificationBioinżynieria produkcji żywności1 / 3
Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznejBioinżynieria produkcji żywności1 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
FitopatologiaBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 1
Podstawy współczesnej hodowli roślinBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 2
Wybrane zagadnienia z genetyki roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Genetyka molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 1
Molekularne podstawy ewolucjiBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 2
Taksonomia molekularnaBiotechnologia w produkcji roślinnej1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Higiena i toksykologia żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 1
Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmuBioinżynieria produkcji żywności4 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBioinżynieria produkcji żywności4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Markery genetyczne jakości żywnościBioinżynieria produkcji żywności2 / 1
Selekcja zwierząt wspomagana markerami, a jakość pozyskiwanych produktówBioinżynieria produkcji żywności2 / 2
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBioinżynieria produkcji żywności2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring of transgenic cropsBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 1
Monitorowanie upraw transgenicznychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 2
Wprowadzanie nowych transgenów do roślin uprawnychBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 3
Zagrożenia wynikające z GMO roślinnegoBiotechnologia w produkcji roślinnej5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne metody produkcji stosowane w jajczarstwieBioinżynieria produkcji żywności3 / 1
Opakowania i systemy pakująceBioinżynieria produkcji żywności3 / 2
Systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywnościBioinżynieria produkcji żywności3 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologiiBioinżynieria produkcji żywności3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona zasobów genowych zwierzątBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 1
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 2
Zasady uwalniania GMO do środowiskaBiotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Produkcja roślinnych substancji biologiczne czynnych w bioreaktorachBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 1
Reaktywne formy tlenu i antyoksydantyBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 2
Substancje niepożądane w paszach i żywnościBiotechnologia w produkcji roślinnej3 / 3