Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny15 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny13 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny17 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny16 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny14 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny17 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny14 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Transportprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny16 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolnicząprzedmiot wspólny12 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny15 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny13 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny17 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny16 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny14 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny17 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny14 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Transportprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny16 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolnicząprzedmiot wspólny12 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny15 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny15 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny13 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny17 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny16 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny14 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny17 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny14 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Transportprzedmiot wspólny12 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny16 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolnicząprzedmiot wspólny12 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny15 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny6 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny13 / 1
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny17 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny16 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny11 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny9 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny4 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny8 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny12 / 2
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolnicząprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny5 / 2