Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015
Wychowanie fizycznezaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,030

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Grafika inżynierska 1zaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,03,030
wykładyaudytoryjne2,02,015
Statystyka matematycznazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,08
laboratoriapraktyczne1,01,07
wykładyaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Agroekologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,515
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejzaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,015
wykładyaudytoryjne3,03,030
Podstawy produkcji ogrodniczejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,515
Podstawy produkcji roślinnejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,515
Podstawy produkcji zwierzęcejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,515

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302