Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Analiza danych i modelowaniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,020
laboratoriapraktyczne1,01,010
Grafika inżynierska 2zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,010
laboratoriapraktyczne1,01,010

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,020
laboratoriapraktyczne1,01,010
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010
Mechanika ogólnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,520
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,520
Melioracje wodnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,010
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,010

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskizaliczenie3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605
2 Język niemieckizaliczenie3,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,03,0605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona bioróżnorodności w krajobraziezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0154

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5154

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0154