Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Informatyka (N2)
specjalność: grafika komputerowa i systemy multimedialne

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia informatykiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny
Kognitywistyka i filozofia umysłuprzedmiot wspólny20 / 1
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Kształtowanie emisji głosuprzedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy pracy kierowniczejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kulturyprzedmiot wspólny21 / 1
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i eksperyment badawczyprzedmiot wspólny
Analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka obliczeniowaprzedmiot wspólny
Algorytmy eksploracji danychprzedmiot wspólny
Integracja aplikacjiprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie i analiza systemów informatycznychprzedmiot wspólny
Adaptacyjne środowiska i obiekty informatyczne - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 1
Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 1
Algorytmy obliczeniowe wysokiej wydajnościinteligentne aplikacje komputerowe
Algorytmy rozpoznawania wzorców - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 1
Analiza danych medycznych - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 2
Architektury zabezpieczeń i aplikacje oparte na technologiach PKI - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania3 / 1
Badania operacyjne - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 1
Bezpieczeństwo informacji i architektury zabezpieczeń - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 1
Bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Bioinformatyka w zarządzaniu - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 2
Budowanie aplikacji w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Eksploracja baz tekstowych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 1
Eksploracja wiedzy z internetowych repozytoriów danych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 2
Elektroniczne karty identyfikacyjne - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 1
Identyfikacja systemówinteligentne aplikacje komputerowe
Infrastruktura technologiczna przedsiębiorstwa wirtualnegointernet w zarządzaniu
Inteligentne agenty programowe w komunikacji internetowejinternet w zarządzaniu
Inteligentne systemy sterowania - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 1
Interfejs mózg-komputer - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 3
Internetowe systemy kształcenia i telepracyinternet w zarządzaniu
Internetowe systemy wspomagania zarządzaniainternet w zarządzaniu
Inżynieria finansowa w internecie - Przedmiot obieralny IIIinternet w zarządzaniu7 / 1
Inżynieria systemów technicznych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 1
Inżynieria wiedzy w systemach wspomagania decyzji - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 1
Kodowanie danych w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Kompilatory optymalizująceinżynieria oprogramowania
Komputerowe systemy nauczaniainteligentne aplikacje komputerowe
Metody kompresji danych multimedialnych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 1
Metody kształtowania ruchu w sieciach komputerowych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 1
Metody personalizacji serwisów internetowychinternet w zarządzaniu
Metody projektowania systemów informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Metody rozpoznawania wzorcówinteligentne aplikacje komputerowe
Mikrokomputery jednopłytowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 1
Modele procesów komunikacji w Internecieinternet w zarządzaniu
Modelowanie i symulacja w grach komputerowych - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 2
Modelowanie metodą zbiorów przybliżonychinteligentne aplikacje komputerowe
Modelowanie warstwy fizycznej systemusystemy komputerowe i technologie mobilne
Multimedia w środkach przekazu - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 2
Multimedialne bazy danych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 3
Obrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Organizacja studia fonograficznego -Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 4
Platformy handlu elektronicznegointernet w zarządzaniu
Podstawy automatycznego myśleniainteligentne aplikacje komputerowe
Podstawy robotyki - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 2
Praca dyplomowainżynieria oprogramowania
Praca dyplomowainternet w zarządzaniu
Praca dyplomowaprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Praca dyplomowagrafika komputerowa i systemy multimedialne
Praca dyplomowasystemy komputerowe i technologie mobilne
Praca dyplomowainteligentne aplikacje komputerowe
Procesory sygnałowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 1
Programowanie komponentoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Programowanie komponentowe - Przedmiot obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 1
Programowanie równoległe i rozproszoneinżynieria oprogramowania
Programowanie równoległe i rozproszone - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 1
Programowanie siecioweinżynieria oprogramowania
Programowanie systemów reaktywnych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 2
Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowychinżynieria oprogramowania
Projektowanie i programowanie systemów sztucznej inteligencjiinteligentne aplikacje komputerowe
Projektowanie sieci i systemów mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Projektowanie systemów wieloagentowychinżynieria oprogramowania
Protokoły kryptograficzne - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania1 / 2
Przetwarzanie rozproszone - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 2
Reinżyniering systemów informacyjnych i organizacji - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 1
Seminarium dyplomoweinżynieria oprogramowania
Seminarium dyplomoweinternet w zarządzaniu
Seminarium dyplomoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Seminarium dyplomowesystemy komputerowe i technologie mobilne
Seminarium dyplomoweinteligentne aplikacje komputerowe
Seminarium dyplomowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Synteza systemów rekonfigurowalnych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 2
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVinternet w zarządzaniu7 / 2
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 2
Systemy sensorowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 3
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami danych - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 2
Techniki steganograficzne - Przedmiot obieralny IIIinżynieria oprogramowania3 / 2
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacjiinżynieria oprogramowania
Techniki transmisji mowy i dźwięku - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 3
Technologie bezprzewodowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 2
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot Obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 3
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 4
Technologie internetoweinżynieria oprogramowania
Teoria sterowania - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 2
Testowanie i weryfikacja systemów sprzętowo-programowych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 3
Wirtualizacja zarządzania i komunikacji biznesowejinternet w zarządzaniu
Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałówsystemy komputerowe i technologie mobilne
Zaawansowane algorytmy widzenia komputerowego - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 4
Zaawansowane metody przetwarzania obrazów - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 2
Zaawansowane programowanie gier komputerowychgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki audiowizualne - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 3
Zaawansowane techniki grafiki komputerowejgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki medyczne - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 5
Zaawansowane techniki programowania - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 2
Zaawansowane techniki programowania C#inżynieria oprogramowania
Zaawansowane techniki programowania Javainżynieria oprogramowania
Zaawansowane zobrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zarządzanie projektami informatycznymiprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie ryzykiem projektówprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie zespołami projektowymi - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 2
Zastosowanie metod matematycznych w systemach informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zastosowanie narzędzi komputerowych w zarządzaniu - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 3
Zastosowanie sztucznej inteligencji w technice, ekonomii i medycynieinteligentne aplikacje komputerowe
Zastosowanie technologii internetowych w systemach informacyjnych - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 4
Informacja naukowaprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia informatykiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny
Kognitywistyka i filozofia umysłuprzedmiot wspólny20 / 1
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Kształtowanie emisji głosuprzedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy pracy kierowniczejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kulturyprzedmiot wspólny21 / 1
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i eksperyment badawczyprzedmiot wspólny
Analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka obliczeniowaprzedmiot wspólny
Algorytmy eksploracji danychprzedmiot wspólny
Integracja aplikacjiprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie i analiza systemów informatycznychprzedmiot wspólny
Informacja naukowaprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności grafika komputerowa i systemy multimedialne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 1
Algorytmy rozpoznawania wzorców - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 1
Analiza danych medycznych - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 2
Interfejs mózg-komputer - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 3
Metody kompresji danych multimedialnych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 1
Multimedia w środkach przekazu - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 2
Multimedialne bazy danych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 3
Obrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Organizacja studia fonograficznego -Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 4
Praca dyplomowagrafika komputerowa i systemy multimedialne
Seminarium dyplomowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane algorytmy widzenia komputerowego - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 4
Zaawansowane metody przetwarzania obrazów - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 2
Zaawansowane programowanie gier komputerowychgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki audiowizualne - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 3
Zaawansowane techniki grafiki komputerowejgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki medyczne - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 5
Zaawansowane zobrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności inteligentne aplikacje komputerowe

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy obliczeniowe wysokiej wydajnościinteligentne aplikacje komputerowe
Badania operacyjne - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 1
Identyfikacja systemówinteligentne aplikacje komputerowe
Inteligentne systemy sterowania - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 1
Inżynieria wiedzy w systemach wspomagania decyzji - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 1
Komputerowe systemy nauczaniainteligentne aplikacje komputerowe
Metody rozpoznawania wzorcówinteligentne aplikacje komputerowe
Modelowanie i symulacja w grach komputerowych - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 2
Modelowanie metodą zbiorów przybliżonychinteligentne aplikacje komputerowe
Podstawy automatycznego myśleniainteligentne aplikacje komputerowe
Podstawy robotyki - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 2
Praca dyplomowainteligentne aplikacje komputerowe
Projektowanie i programowanie systemów sztucznej inteligencjiinteligentne aplikacje komputerowe
Seminarium dyplomoweinteligentne aplikacje komputerowe
Teoria sterowania - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 2
Zastosowanie sztucznej inteligencji w technice, ekonomii i medycynieinteligentne aplikacje komputerowe

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności inżynieria oprogramowania

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Architektury zabezpieczeń i aplikacje oparte na technologiach PKI - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania3 / 1
Bezpieczeństwo informacji i architektury zabezpieczeń - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 1
Elektroniczne karty identyfikacyjne - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 1
Kompilatory optymalizująceinżynieria oprogramowania
Praca dyplomowainżynieria oprogramowania
Programowanie komponentowe - Przedmiot obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 1
Programowanie równoległe i rozproszoneinżynieria oprogramowania
Programowanie siecioweinżynieria oprogramowania
Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowychinżynieria oprogramowania
Projektowanie systemów wieloagentowychinżynieria oprogramowania
Protokoły kryptograficzne - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania1 / 2
Przetwarzanie rozproszone - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 2
Seminarium dyplomoweinżynieria oprogramowania
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami danych - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 2
Techniki steganograficzne - Przedmiot obieralny IIIinżynieria oprogramowania3 / 2
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacjiinżynieria oprogramowania
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot Obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 3
Technologie internetoweinżynieria oprogramowania
Zaawansowane techniki programowania C#inżynieria oprogramowania
Zaawansowane techniki programowania Javainżynieria oprogramowania

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności systemy komputerowe i technologie mobilne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Budowanie aplikacji w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Inżynieria systemów technicznych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 1
Kodowanie danych w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Metody kształtowania ruchu w sieciach komputerowych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 1
Mikrokomputery jednopłytowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 1
Modelowanie warstwy fizycznej systemusystemy komputerowe i technologie mobilne
Praca dyplomowasystemy komputerowe i technologie mobilne
Procesory sygnałowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 1
Programowanie systemów reaktywnych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 2
Projektowanie sieci i systemów mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Seminarium dyplomowesystemy komputerowe i technologie mobilne
Synteza systemów rekonfigurowalnych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 2
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 2
Systemy sensorowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 3
Techniki transmisji mowy i dźwięku - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 3
Technologie bezprzewodowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 2
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 4
Testowanie i weryfikacja systemów sprzętowo-programowych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 3
Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałówsystemy komputerowe i technologie mobilne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody projektowania systemów informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Praca dyplomowaprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Programowanie komponentoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Programowanie równoległe i rozproszone - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 1
Reinżyniering systemów informacyjnych i organizacji - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 1
Seminarium dyplomoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zaawansowane techniki programowania - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 2
Zarządzanie projektami informatycznymiprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie ryzykiem projektówprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie zespołami projektowymi - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 2
Zastosowanie metod matematycznych w systemach informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zastosowanie narzędzi komputerowych w zarządzaniu - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 3
Zastosowanie technologii internetowych w systemach informacyjnych - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 4

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia informatykiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny
Kognitywistyka i filozofia umysłuprzedmiot wspólny20 / 1
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Kształtowanie emisji głosuprzedmiot wspólny21 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy pracy kierowniczejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kulturyprzedmiot wspólny21 / 1
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i eksperyment badawczyprzedmiot wspólny
Analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka obliczeniowaprzedmiot wspólny
Algorytmy eksploracji danychprzedmiot wspólny
Integracja aplikacjiprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie i analiza systemów informatycznychprzedmiot wspólny
Adaptacyjne środowiska i obiekty informatyczne - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 1
Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 1
Algorytmy obliczeniowe wysokiej wydajnościinteligentne aplikacje komputerowe
Algorytmy rozpoznawania wzorców - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 1
Analiza danych medycznych - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 2
Architektury zabezpieczeń i aplikacje oparte na technologiach PKI - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania3 / 1
Badania operacyjne - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 1
Bezpieczeństwo informacji i architektury zabezpieczeń - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 1
Bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Bioinformatyka w zarządzaniu - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 2
Budowanie aplikacji w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Eksploracja baz tekstowych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 1
Eksploracja wiedzy z internetowych repozytoriów danych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 2
Elektroniczne karty identyfikacyjne - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 1
Identyfikacja systemówinteligentne aplikacje komputerowe
Infrastruktura technologiczna przedsiębiorstwa wirtualnegointernet w zarządzaniu
Inteligentne agenty programowe w komunikacji internetowejinternet w zarządzaniu
Inteligentne systemy sterowania - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 1
Interfejs mózg-komputer - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 3
Internetowe systemy kształcenia i telepracyinternet w zarządzaniu
Internetowe systemy wspomagania zarządzaniainternet w zarządzaniu
Inżynieria finansowa w internecie - Przedmiot obieralny IIIinternet w zarządzaniu7 / 1
Inżynieria systemów technicznych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 1
Inżynieria wiedzy w systemach wspomagania decyzji - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 1
Kodowanie danych w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Kompilatory optymalizująceinżynieria oprogramowania
Komputerowe systemy nauczaniainteligentne aplikacje komputerowe
Metody kompresji danych multimedialnych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 1
Metody kształtowania ruchu w sieciach komputerowych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 1
Metody personalizacji serwisów internetowychinternet w zarządzaniu
Metody projektowania systemów informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Metody rozpoznawania wzorcówinteligentne aplikacje komputerowe
Mikrokomputery jednopłytowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 1
Modele procesów komunikacji w Internecieinternet w zarządzaniu
Modelowanie i symulacja w grach komputerowych - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 2
Modelowanie metodą zbiorów przybliżonychinteligentne aplikacje komputerowe
Modelowanie warstwy fizycznej systemusystemy komputerowe i technologie mobilne
Multimedia w środkach przekazu - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 2
Multimedialne bazy danych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 3
Obrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Organizacja studia fonograficznego -Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 4
Platformy handlu elektronicznegointernet w zarządzaniu
Podstawy automatycznego myśleniainteligentne aplikacje komputerowe
Podstawy robotyki - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 2
Praca dyplomowainżynieria oprogramowania
Praca dyplomowainternet w zarządzaniu
Praca dyplomowaprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Praca dyplomowagrafika komputerowa i systemy multimedialne
Praca dyplomowasystemy komputerowe i technologie mobilne
Praca dyplomowainteligentne aplikacje komputerowe
Procesory sygnałowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 1
Programowanie komponentoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Programowanie komponentowe - Przedmiot obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 1
Programowanie równoległe i rozproszoneinżynieria oprogramowania
Programowanie równoległe i rozproszone - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 1
Programowanie siecioweinżynieria oprogramowania
Programowanie systemów reaktywnych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 2
Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowychinżynieria oprogramowania
Projektowanie i programowanie systemów sztucznej inteligencjiinteligentne aplikacje komputerowe
Projektowanie sieci i systemów mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Projektowanie systemów wieloagentowychinżynieria oprogramowania
Protokoły kryptograficzne - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania1 / 2
Przetwarzanie rozproszone - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 2
Reinżyniering systemów informacyjnych i organizacji - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 1
Seminarium dyplomoweinżynieria oprogramowania
Seminarium dyplomoweinternet w zarządzaniu
Seminarium dyplomoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Seminarium dyplomowesystemy komputerowe i technologie mobilne
Seminarium dyplomoweinteligentne aplikacje komputerowe
Seminarium dyplomowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Synteza systemów rekonfigurowalnych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 2
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVinternet w zarządzaniu7 / 2
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 2
Systemy sensorowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 3
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami danych - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 2
Techniki steganograficzne - Przedmiot obieralny IIIinżynieria oprogramowania3 / 2
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacjiinżynieria oprogramowania
Techniki transmisji mowy i dźwięku - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 3
Technologie bezprzewodowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 2
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot Obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 3
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 4
Technologie internetoweinżynieria oprogramowania
Teoria sterowania - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 2
Testowanie i weryfikacja systemów sprzętowo-programowych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 3
Wirtualizacja zarządzania i komunikacji biznesowejinternet w zarządzaniu
Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałówsystemy komputerowe i technologie mobilne
Zaawansowane algorytmy widzenia komputerowego - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 4
Zaawansowane metody przetwarzania obrazów - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 2
Zaawansowane programowanie gier komputerowychgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki audiowizualne - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 3
Zaawansowane techniki grafiki komputerowejgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki medyczne - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 5
Zaawansowane techniki programowania - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 2
Zaawansowane techniki programowania C#inżynieria oprogramowania
Zaawansowane techniki programowania Javainżynieria oprogramowania
Zaawansowane zobrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zarządzanie projektami informatycznymiprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie ryzykiem projektówprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie zespołami projektowymi - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 2
Zastosowanie metod matematycznych w systemach informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zastosowanie narzędzi komputerowych w zarządzaniu - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 3
Zastosowanie sztucznej inteligencji w technice, ekonomii i medycynieinteligentne aplikacje komputerowe
Zastosowanie technologii internetowych w systemach informacyjnych - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 4
Informacja naukowaprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia informatykiprzedmiot wspólny20 / 2
Kognitywistyka i filozofia umysłuprzedmiot wspólny20 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy pracy kierowniczejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i eksperyment badawczyprzedmiot wspólny
Analiza systemowaprzedmiot wspólny
Matematyka obliczeniowaprzedmiot wspólny
Algorytmy eksploracji danychprzedmiot wspólny
Integracja aplikacjiprzedmiot wspólny
Inwentykaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie i analiza systemów informatycznychprzedmiot wspólny
Algorytmy obliczeniowe wysokiej wydajnościinteligentne aplikacje komputerowe
Bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Budowanie aplikacji w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Identyfikacja systemówinteligentne aplikacje komputerowe
Infrastruktura technologiczna przedsiębiorstwa wirtualnegointernet w zarządzaniu
Inteligentne agenty programowe w komunikacji internetowejinternet w zarządzaniu
Internetowe systemy kształcenia i telepracyinternet w zarządzaniu
Internetowe systemy wspomagania zarządzaniainternet w zarządzaniu
Kodowanie danych w systemach mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Kompilatory optymalizująceinżynieria oprogramowania
Komputerowe systemy nauczaniainteligentne aplikacje komputerowe
Metody personalizacji serwisów internetowychinternet w zarządzaniu
Metody projektowania systemów informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Metody rozpoznawania wzorcówinteligentne aplikacje komputerowe
Modele procesów komunikacji w Internecieinternet w zarządzaniu
Modelowanie metodą zbiorów przybliżonychinteligentne aplikacje komputerowe
Modelowanie warstwy fizycznej systemusystemy komputerowe i technologie mobilne
Obrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Platformy handlu elektronicznegointernet w zarządzaniu
Podstawy automatycznego myśleniainteligentne aplikacje komputerowe
Praca dyplomowainżynieria oprogramowania
Praca dyplomowainternet w zarządzaniu
Praca dyplomowaprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Praca dyplomowagrafika komputerowa i systemy multimedialne
Praca dyplomowasystemy komputerowe i technologie mobilne
Praca dyplomowainteligentne aplikacje komputerowe
Programowanie komponentoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Programowanie równoległe i rozproszoneinżynieria oprogramowania
Programowanie siecioweinżynieria oprogramowania
Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowychinżynieria oprogramowania
Projektowanie i programowanie systemów sztucznej inteligencjiinteligentne aplikacje komputerowe
Projektowanie sieci i systemów mobilnychsystemy komputerowe i technologie mobilne
Projektowanie systemów wieloagentowychinżynieria oprogramowania
Seminarium dyplomoweinżynieria oprogramowania
Seminarium dyplomoweinternet w zarządzaniu
Seminarium dyplomoweprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Seminarium dyplomowesystemy komputerowe i technologie mobilne
Seminarium dyplomoweinteligentne aplikacje komputerowe
Seminarium dyplomowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Techniki szybkiego wytwarzania aplikacjiinżynieria oprogramowania
Technologie internetoweinżynieria oprogramowania
Wirtualizacja zarządzania i komunikacji biznesowejinternet w zarządzaniu
Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałówsystemy komputerowe i technologie mobilne
Zaawansowane programowanie gier komputerowychgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki grafiki komputerowejgrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zaawansowane techniki programowania C#inżynieria oprogramowania
Zaawansowane techniki programowania Javainżynieria oprogramowania
Zaawansowane zobrazowanie komputerowegrafika komputerowa i systemy multimedialne
Zarządzanie projektami informatycznymiprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie ryzykiem projektówprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zastosowanie metod matematycznych w systemach informatycznychprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi
Zastosowanie sztucznej inteligencji w technice, ekonomii i medycynieinteligentne aplikacje komputerowe
Informacja naukowaprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie emisji głosuprzedmiot wspólny21 / 2
Wybrane zagadnienia kulturyprzedmiot wspólny21 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Adaptacyjne środowiska i obiekty informatyczne - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 1
Bioinformatyka w zarządzaniu - Przedmiot obieralny Iinternet w zarządzaniu5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 1
Zaawansowane metody przetwarzania obrazów - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 2
Zaawansowane techniki audiowizualne - Przedmiot obieralny Igrafika komputerowa i systemy multimedialne10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy rozpoznawania wzorców - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 1
Analiza danych medycznych - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 2
Interfejs mózg-komputer - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 3
Zaawansowane algorytmy widzenia komputerowego - Przedmiot obieralny IIgrafika komputerowa i systemy multimedialne11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Architektury zabezpieczeń i aplikacje oparte na technologiach PKI - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania3 / 1
Techniki steganograficzne - Przedmiot obieralny IIIinżynieria oprogramowania3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania operacyjne - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 1
Teoria sterowania - Przedmiot obieralny Iinteligentne aplikacje komputerowe17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo informacji i architektury zabezpieczeń - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 1
Przetwarzanie rozproszone - Przedmiot obieralny IIinżynieria oprogramowania2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploracja baz tekstowych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 1
Eksploracja wiedzy z internetowych repozytoriów danych - Przedmiot obieralny IIinternet w zarządzaniu6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elektroniczne karty identyfikacyjne - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 1
Systemy zarządzania bazami i hurtowniami danych - Przedmiot obieralny IVinżynieria oprogramowania4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inteligentne systemy sterowania - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 1
Podstawy robotyki - Przedmiot obieralny IIIinteligentne aplikacje komputerowe19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria finansowa w internecie - Przedmiot obieralny IIIinternet w zarządzaniu7 / 1
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVinternet w zarządzaniu7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria systemów technicznych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 1
Systemy elektronicznej wymiany danych - Przedmiot obieralny IVsystemy komputerowe i technologie mobilne16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria wiedzy w systemach wspomagania decyzji - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 1
Modelowanie i symulacja w grach komputerowych - Przedmiot obieralny IIinteligentne aplikacje komputerowe18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody kompresji danych multimedialnych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 1
Multimedia w środkach przekazu - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 2
Multimedialne bazy danych - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 3
Organizacja studia fonograficznego -Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 4
Zaawansowane techniki medyczne - Przedmiot obieralny IIIgrafika komputerowa i systemy multimedialne12 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody kształtowania ruchu w sieciach komputerowych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 1
Programowanie systemów reaktywnych - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 2
Techniki transmisji mowy i dźwięku - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 3
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot obieralny Isystemy komputerowe i technologie mobilne13 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrokomputery jednopłytowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 1
Synteza systemów rekonfigurowalnych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 2
Systemy sensorowe - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne14 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesory sygnałowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 1
Technologie bezprzewodowe - Przedmiot obieralny IIIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 2
Testowanie i weryfikacja systemów sprzętowo-programowych - Przedmiot obieralny IIsystemy komputerowe i technologie mobilne15 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie komponentowe - Przedmiot obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 1
Protokoły kryptograficzne - Przedmiot obieralnyinżynieria oprogramowania1 / 2
Technologie chmury obliczeniowej w wytwarzaniu oprogramowania - Przedmiot Obieralny Iinżynieria oprogramowania1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie równoległe i rozproszone - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 1
Zaawansowane techniki programowania - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 2
Zastosowanie narzędzi komputerowych w zarządzaniu - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 3
Zastosowanie technologii internetowych w systemach informacyjnych - Przedmiot obieralny IIprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Reinżyniering systemów informacyjnych i organizacji - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 1
Zarządzanie zespołami projektowymi - Przedmiot obieralny Iprojektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi8 / 2