Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Jezyk obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy programowania i algorytmówprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Automatyzacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomiczne uwarunkowania działalności produkcyjnejprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny7 / 1
Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnymprzedmiot wspólny4 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny4 / 2
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Programowanie sterowników PLCprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Projektowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwarzanie sygnałów i obrazówprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Six Sigmaprzedmiot wspólny7 / 2
Sterowanie produkcją i jakościąprzedmiot wspólny
Systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie projektami z dofinansowaniemprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Staż programowy 1przedmiot wspólny
Staż programowy 2przedmiot wspólny
Staż programowy 3przedmiot wspólny
Staż programowy 4przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Jezyk obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy programowania i algorytmówprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Automatyzacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomiczne uwarunkowania działalności produkcyjnejprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny7 / 1
Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnymprzedmiot wspólny4 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny4 / 2
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Programowanie sterowników PLCprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Projektowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwarzanie sygnałów i obrazówprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Six Sigmaprzedmiot wspólny7 / 2
Sterowanie produkcją i jakościąprzedmiot wspólny
Systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie projektami z dofinansowaniemprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Staż programowy 1przedmiot wspólny
Staż programowy 2przedmiot wspólny
Staż programowy 3przedmiot wspólny
Staż programowy 4przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Jezyk obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy programowania i algorytmówprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Automatyzacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomiczne uwarunkowania działalności produkcyjnejprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny7 / 1
Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnymprzedmiot wspólny4 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny4 / 2
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Programowanie sterowników PLCprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Projektowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimprzedmiot wspólny5 / 1
Przetwarzanie sygnałów i obrazówprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Six Sigmaprzedmiot wspólny7 / 2
Sterowanie produkcją i jakościąprzedmiot wspólny
Systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie projektami z dofinansowaniemprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Staż programowy 1przedmiot wspólny
Staż programowy 2przedmiot wspólny
Staż programowy 3przedmiot wspólny
Staż programowy 4przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jezyk obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Podstawy programowania i algorytmówprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Automatyzacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Ekonomiczne uwarunkowania działalności produkcyjnejprzedmiot wspólny
Komputerowo wspomagane projektowanieprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Programowanie sterowników PLCprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Projektowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Przetwarzanie sygnałów i obrazówprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sterowanie produkcją i jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektami z dofinansowaniemprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Staż programowy 1przedmiot wspólny
Staż programowy 2przedmiot wspólny
Staż programowy 3przedmiot wspólny
Staż programowy 4przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny6 / 1
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody statystyczne w sterowaniu procesamiprzedmiot wspólny7 / 1
Six Sigmaprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnymprzedmiot wspólny4 / 1
Metody zarządzania produkcjąprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 40

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny5 / 2