Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 51wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6156
Wychowanie fizyczne Izaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0603

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Fizykaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,4151
wykładyaudytoryjne2,01,0301
Matematykaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3301
wykładyaudytoryjne2,01,3301
Podstawy programowania i algorytmówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,8153
wykładyaudytoryjne1,50,8153
Statystykaegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,50,9151
wykładyaudytoryjne1,50,9151

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 40wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Automatyzacja procesów produkcyjnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,6155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
Ekonomiczne uwarunkowania działalności produkcyjnejzaliczenie3,0projektyaudytoryjne1,50,9151
wykładyaudytoryjne1,50,8151
Komputerowo wspomagane projektowaniezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,5154
wykładyaudytoryjne1,51,0154
Materiałoznawstwo z wytrzymałością materiałówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,8151
wykładyaudytoryjne1,51,0151
Mechanikaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,51,4303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,51,4303
Metrologia i systemy pomiarowezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,6153
wykładyaudytoryjne2,01,3303
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,8153
wykładyaudytoryjne1,50,9153
Normowanie i rozliczanie czasu pracyzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,9151
wykładyaudytoryjne1,50,8151
Podstawy projektowania inżynierskiegoegzamin4,0projektypraktyczne3,01,8303
wykładyaudytoryjne1,00,9153
Podstawy technologii wytwarzaniazaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,9151
wykładyaudytoryjne1,50,9151
Programowanie sterowników PLCzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,8155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
Projektowanie procesów wytwarzaniaegzamin4,0projektypraktyczne2,01,6153
wykładyaudytoryjne2,01,6303
Projektowanie układów mechatronicznychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,8155
wykładyaudytoryjne1,00,8155
Przetwarzanie sygnałów i obrazówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,8155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
Rysunek technicznyzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,50,9151
wykładyaudytoryjne1,50,9151
Seminarium dyplomowezaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,6156
Sterowanie produkcją i jakościązaliczenie4,0projektypraktyczne3,01,8303
wykładyaudytoryjne1,00,6153
Zarządzanie projektami z dofinansowaniemzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,7155
wykładyaudytoryjne1,00,8155

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metodyka pracy umysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Staż programowy 1zaliczenie27,0praktykipraktyczne27,014,04052
Staż programowy 2zaliczenie27,0praktykipraktyczne27,014,04054
Staż programowy 3zaliczenie27,0praktykipraktyczne27,014,04056
Staż programowy 4zaliczenie15,0praktykipraktyczne15,014,03807

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztucezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
2 Wybrane zagadnienia kultury - muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6155

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7151
wykładyaudytoryjne1,00,7151
2 Socjologiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
wykładyaudytoryjne1,00,7151

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody szczupłego zarządzania wykorzystywane w procesie produkcyjnymzaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,3305
wykładyaudytoryjne2,01,2155
2 Metody zarządzania produkcjązaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,3305
wykładyaudytoryjne2,01,2155

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Projektowanie wyrobów zgodnie z wymaganiami europejskimzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7155
wykładyaudytoryjne2,00,8155
2 Systemy oceny zgodnościzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7155
wykładyaudytoryjne2,00,8155

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Doradztwo gospodarczezaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,8155
wykładyaudytoryjne1,50,8155
2 Pozyskiwanie funduszy europejskichzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,5155
wykładyaudytoryjne1,00,5155

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody statystyczne w sterowaniu procesamiegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,3305
wykładyaudytoryjne2,01,5305
2 Six Sigmaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,3305
wykładyaudytoryjne2,01,3305

Blok obieralny 40 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Praca dyplomowaegzamin15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,407

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jezyk obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3301
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3301

Blok obieralny 51 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,03,0602
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,03,0602

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,0603
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,0603