Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznychprzedmiot wspólny
Etologia zwierzątprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny1 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny1 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny1 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Praca magisterskaprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny1 / 6
Marketing produktów pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Metody badań na zwierzętachprzedmiot wspólny
Biotechniki rozroduprzedmiot wspólny
Diagnostyka genetycznaprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętamiprzedmiot wspólny
Planowanie i organizacja pracy hodowlanejprzedmiot wspólny
AkwarystykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 1
Alternatywne metody doświadczeń na zwierzętachHodowla zwierząt gospodarskich7 / 1
Amatorska hodowla owadówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 2
Amatorski chów zwierząt egzotycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 3
Amatorski chów zwierząt egzotycznychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 1
Amatorski chów zwierząt futerkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 4
Amatorski chów zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 2
Amatorskie utrzymanie zwierząt egzotycznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 1
Amatorskie utrzymanie zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 2
Analiza sensoryczna w towaroznawczej ocenie żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 1
Animal neonatologyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 1
Animal neonatologyHodowla zwierząt gospodarskich2 / 1
Animal neonatologyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 1
Apifauna i apiterapiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 1
Badanie i wywiad weterynaryjnyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioenergia w gospodarstwach rolnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 1
Bioinżynieria embrionalnaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 2
Bioinżynieria embrionalnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 2
Biomechanika i profilaktyka układu ruchuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Biotechnologiczne metody ochrony środowiska w produkcji rolniczejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 2
Choroby owadów użytkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 1
Chów i hodowla kotówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 5
Chów i hodowla ptaków ozdobnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 1
Chów i hodowla ptaków ozdobnychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 2
Chów i hodowla ptaków łownychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich3 / 1
Chów ptaków ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacjiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 1
Chów strusi i emuEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 3
Chów strusi i emuHodowla zwierząt gospodarskich5 / 3
Chów strusi i emuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 2
CytogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 3
CytogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 3
Diagnostyka laboratoryjnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Diety domowe w żywieniu zwierząt chorychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 1
Dobrostan zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 1
Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 1
Ekofizjologia zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
EkologiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Fizjologia ciąży i okresu neonetalnegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 1
Fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 2
Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 1
Higiena w obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 2
Higiena w skupie i obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoHodowla zwierząt gospodarskich6 / 1
Higiena środowiskaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 2
Hodowla i pielęgnacja gołębiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 3
Hodowla i pielęgnacja pszczółPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 2
Hodowla i pielęgnacja ptaków łownychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 4
Hodowla i pielęgnacja zwierząt amatorskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 3
Hodowla i użytkowanie gołębiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 4
Hodowla i użytkowanie gołębiHodowla zwierząt gospodarskich4 / 3
Hodowla i użytkowanie psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 6
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 2
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
ImmunogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 4
ImmunogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 4
ImmunoprofilaktykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 5
ImmunoprofilaktykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 1
ImmunoprofilaktykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 5
Kliniczne podstawy zoofizjoterapii: ortopedia i neurologiaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Markery genetyczne w hodowli zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 2
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich2 / 6
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 6
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Metody sensoryczne w ocenie żywnościPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 2
Mikrobiologia paszEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 2
NutrigenomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 3
Nutrigenomika i nutriproteomika zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 3
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoHodowla zwierząt gospodarskich
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Ochrona przyrodyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 3
Ochrona zagrożonych gatunków i ras zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Odnowa biologiczna koniPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 1
Odnowa biologiczna psówPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 2
Opieka położnicza zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 3
Organizacja gospodarstw agroturystycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 1
Organizacja hodowli i metody doskonalenia pszczółHodowla zwierząt gospodarskich3 / 2
Organizacja hodowli metody doskonalenia zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich3 / 3
Organizacja wystaw i pokazów koniEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 2
Organizacja wystaw i pokazów koniHodowla zwierząt gospodarskich8 / 1
Organizacja wystaw i pokazów psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 3
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 4
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich8 / 2
Pielęgnacja zwierząt wykorzystywanych w animaloterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 3
Podstawy diagnostyki laboratoryjnejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 3
Podstawy epizootiologii i epidemiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 2
Podstawy fizjoterapii zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 4
Podstawy gospodarowania populacją zwierząt łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 5
Podstawy kyno- i felinoterapiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 2
Podstawy kyno- i felinoterapiiHodowla zwierząt gospodarskich5 / 4
Podstawy kyno- i felinoterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 4
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 6
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 3
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 5
Położnictwo zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 3
Położnictwo zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 2
Praktyczne zajęcia klinicznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 3
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 4
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Rehabilitacja pacjenta geriatrycznego w weterynariiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 1
Rekultywacja terenów zanieczyszczonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 3
Rolnictwo ekologiczneEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 4
Rozród zwierząt wolno żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 3
Rozród zwierząt wolno żyjącychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 4
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 3
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachHodowla zwierząt gospodarskich6 / 2
ToksykoproteomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 3
Towaroznawcza ocena żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 4
Towaroznawcza ocena żywnościHodowla zwierząt gospodarskich6 / 3
Uwarunkowania behawioralne w produkcji trzody chlewnejHodowla zwierząt gospodarskich7 / 4
Wpływ żywienia na okrywę włosową zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 4
Wykorzystanie zwierząt w rekreacjiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 3
WędkarstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 4
Zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wielbłądowatychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 2
Zagospodarowanie użytków zielonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Zagospodarowanie użytków zielonychHodowla zwierząt gospodarskich
Zaopatrzenie ortopedycznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 3
Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanejHodowla zwierząt gospodarskich
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 4
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiHodowla zwierząt gospodarskich6 / 4
Zioła i inne metody naturalne w profilaktyce i leczeniu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 5
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka dyplomowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznychprzedmiot wspólny
Etologia zwierzątprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny1 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny1 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny1 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Praca magisterskaprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny1 / 6
Marketing produktów pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Metody badań na zwierzętachprzedmiot wspólny
Biotechniki rozroduprzedmiot wspólny
Diagnostyka genetycznaprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętamiprzedmiot wspólny
Planowanie i organizacja pracy hodowlanejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka dyplomowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
AkwarystykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 1
Amatorska hodowla owadówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 2
Amatorski chów zwierząt egzotycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 3
Amatorski chów zwierząt futerkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 4
Analiza sensoryczna w towaroznawczej ocenie żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 1
Animal neonatologyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 1
Apifauna i apiterapiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 1
Bioenergia w gospodarstwach rolnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 1
Biotechnologiczne metody ochrony środowiska w produkcji rolniczejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 2
Choroby owadów użytkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 1
Chów i hodowla kotówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 5
Chów i hodowla ptaków ozdobnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 2
Chów strusi i emuEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 3
Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 1
Ekofizjologia zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
EkologiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Fizjologia ciąży i okresu neonetalnegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 1
Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 1
Higiena w obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 2
Higiena środowiskaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 2
Hodowla i użytkowanie gołębiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 4
Hodowla i użytkowanie psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 6
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 2
ImmunoprofilaktykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 1
Markery genetyczne w hodowli zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 2
Mikrobiologia paszEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 2
NutrigenomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 3
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Ochrona przyrodyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 3
Organizacja gospodarstw agroturystycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 1
Organizacja wystaw i pokazów koniEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 2
Organizacja wystaw i pokazów psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 3
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 4
Podstawy diagnostyki laboratoryjnejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 3
Podstawy epizootiologii i epidemiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 2
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 4
Podstawy gospodarowania populacją zwierząt łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 5
Podstawy kyno- i felinoterapiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 2
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 6
Położnictwo zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 2
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 3
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Rekultywacja terenów zanieczyszczonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 3
Rolnictwo ekologiczneEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 4
Rozród zwierząt wolno żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 3
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 3
ToksykoproteomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 3
Towaroznawcza ocena żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 4
Wykorzystanie zwierząt w rekreacjiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 3
WędkarstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 4
Zagospodarowanie użytków zielonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Hodowla zwierząt gospodarskich

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody doświadczeń na zwierzętachHodowla zwierząt gospodarskich7 / 1
Amatorski chów zwierząt egzotycznychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 1
Amatorski chów zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 2
Animal neonatologyHodowla zwierząt gospodarskich2 / 1
Bioinżynieria embrionalnaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 2
Chów i hodowla ptaków ozdobnychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich3 / 1
Chów strusi i emuHodowla zwierząt gospodarskich5 / 3
CytogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 3
Fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 2
Higiena w skupie i obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoHodowla zwierząt gospodarskich6 / 1
Hodowla i użytkowanie gołębiHodowla zwierząt gospodarskich4 / 3
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
ImmunogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 4
ImmunoprofilaktykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 5
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich2 / 6
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoHodowla zwierząt gospodarskich
Organizacja hodowli i metody doskonalenia pszczółHodowla zwierząt gospodarskich3 / 2
Organizacja hodowli metody doskonalenia zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich3 / 3
Organizacja wystaw i pokazów koniHodowla zwierząt gospodarskich8 / 1
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich8 / 2
Podstawy kyno- i felinoterapiiHodowla zwierząt gospodarskich5 / 4
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 3
Położnictwo zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 3
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich
Rozród zwierząt wolno żyjącychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 4
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachHodowla zwierząt gospodarskich6 / 2
Towaroznawcza ocena żywnościHodowla zwierząt gospodarskich6 / 3
Uwarunkowania behawioralne w produkcji trzody chlewnejHodowla zwierząt gospodarskich7 / 4
Zagospodarowanie użytków zielonychHodowla zwierząt gospodarskich
Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanejHodowla zwierząt gospodarskich
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiHodowla zwierząt gospodarskich6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Amatorskie utrzymanie zwierząt egzotycznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 1
Amatorskie utrzymanie zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 2
Animal neonatologyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 1
Badanie i wywiad weterynaryjnyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioinżynieria embrionalnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 2
Biomechanika i profilaktyka układu ruchuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Chów ptaków ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacjiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 1
Chów strusi i emuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 2
CytogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 3
Diagnostyka laboratoryjnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Diety domowe w żywieniu zwierząt chorychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 1
Dobrostan zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 1
Hodowla i pielęgnacja gołębiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 3
Hodowla i pielęgnacja pszczółPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 2
Hodowla i pielęgnacja ptaków łownychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 4
Hodowla i pielęgnacja zwierząt amatorskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 3
ImmunogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 4
ImmunoprofilaktykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 5
Kliniczne podstawy zoofizjoterapii: ortopedia i neurologiaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 6
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Metody sensoryczne w ocenie żywnościPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 2
Nutrigenomika i nutriproteomika zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 3
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Ochrona zagrożonych gatunków i ras zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Odnowa biologiczna koniPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 1
Odnowa biologiczna psówPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 2
Opieka położnicza zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 3
Pielęgnacja zwierząt wykorzystywanych w animaloterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 3
Podstawy fizjoterapii zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Podstawy kyno- i felinoterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 4
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 5
Praktyczne zajęcia klinicznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 4
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Rehabilitacja pacjenta geriatrycznego w weterynariiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 1
Wpływ żywienia na okrywę włosową zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 4
Zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wielbłądowatychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 2
Zaopatrzenie ortopedycznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 3
Zioła i inne metody naturalne w profilaktyce i leczeniu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 5

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Bioetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznychprzedmiot wspólny
Etologia zwierzątprzedmiot wspólny
Etyka biznesuprzedmiot wspólny1 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny1 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny1 / 5
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Praca magisterskaprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny1 / 6
Marketing produktów pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Metody badań na zwierzętachprzedmiot wspólny
Biotechniki rozroduprzedmiot wspólny
Diagnostyka genetycznaprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętamiprzedmiot wspólny
Planowanie i organizacja pracy hodowlanejprzedmiot wspólny
AkwarystykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 1
Alternatywne metody doświadczeń na zwierzętachHodowla zwierząt gospodarskich7 / 1
Amatorska hodowla owadówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 2
Amatorski chów zwierząt egzotycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 3
Amatorski chów zwierząt egzotycznychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 1
Amatorski chów zwierząt futerkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 4
Amatorski chów zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 2
Amatorskie utrzymanie zwierząt egzotycznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 1
Amatorskie utrzymanie zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 2
Analiza sensoryczna w towaroznawczej ocenie żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 1
Animal neonatologyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 1
Animal neonatologyHodowla zwierząt gospodarskich2 / 1
Animal neonatologyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 1
Apifauna i apiterapiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 1
Badanie i wywiad weterynaryjnyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioenergia w gospodarstwach rolnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 1
Bioinżynieria embrionalnaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 2
Bioinżynieria embrionalnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 2
Biomechanika i profilaktyka układu ruchuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Biotechnologiczne metody ochrony środowiska w produkcji rolniczejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 2
Choroby owadów użytkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 1
Chów i hodowla kotówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 5
Chów i hodowla ptaków ozdobnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 1
Chów i hodowla ptaków ozdobnychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 2
Chów i hodowla ptaków łownychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 2
Chów i hodowla zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich3 / 1
Chów ptaków ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacjiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 1
Chów strusi i emuEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 3
Chów strusi i emuHodowla zwierząt gospodarskich5 / 3
Chów strusi i emuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 2
CytogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 3
CytogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 3
Diagnostyka laboratoryjnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Diety domowe w żywieniu zwierząt chorychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 1
Dobrostan zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 1
Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 1
Ekofizjologia zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
EkologiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Fizjologia ciąży i okresu neonetalnegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 1
Fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 2
Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 1
Higiena w obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 2
Higiena w skupie i obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoHodowla zwierząt gospodarskich6 / 1
Higiena środowiskaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 2
Hodowla i pielęgnacja gołębiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 3
Hodowla i pielęgnacja pszczółPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 2
Hodowla i pielęgnacja ptaków łownychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 4
Hodowla i pielęgnacja zwierząt amatorskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 3
Hodowla i użytkowanie gołębiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 4
Hodowla i użytkowanie gołębiHodowla zwierząt gospodarskich4 / 3
Hodowla i użytkowanie psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 6
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 2
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
ImmunogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 4
ImmunogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 4
ImmunoprofilaktykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 5
ImmunoprofilaktykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 1
ImmunoprofilaktykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 5
Kliniczne podstawy zoofizjoterapii: ortopedia i neurologiaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Markery genetyczne w hodowli zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 2
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich2 / 6
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 6
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Metody sensoryczne w ocenie żywnościPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 2
Mikrobiologia paszEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 2
NutrigenomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 3
Nutrigenomika i nutriproteomika zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 3
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoHodowla zwierząt gospodarskich
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Ochrona przyrodyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 3
Ochrona zagrożonych gatunków i ras zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Odnowa biologiczna koniPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 1
Odnowa biologiczna psówPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 2
Opieka położnicza zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 3
Organizacja gospodarstw agroturystycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 1
Organizacja hodowli i metody doskonalenia pszczółHodowla zwierząt gospodarskich3 / 2
Organizacja hodowli metody doskonalenia zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich3 / 3
Organizacja wystaw i pokazów koniEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 2
Organizacja wystaw i pokazów koniHodowla zwierząt gospodarskich8 / 1
Organizacja wystaw i pokazów psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 3
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 4
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich8 / 2
Pielęgnacja zwierząt wykorzystywanych w animaloterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 3
Podstawy diagnostyki laboratoryjnejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 3
Podstawy epizootiologii i epidemiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 2
Podstawy fizjoterapii zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 4
Podstawy gospodarowania populacją zwierząt łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 5
Podstawy kyno- i felinoterapiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 2
Podstawy kyno- i felinoterapiiHodowla zwierząt gospodarskich5 / 4
Podstawy kyno- i felinoterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 4
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 6
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 3
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 5
Położnictwo zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 3
Położnictwo zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 2
Praktyczne zajęcia klinicznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 3
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 4
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Rehabilitacja pacjenta geriatrycznego w weterynariiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 1
Rekultywacja terenów zanieczyszczonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 3
Rolnictwo ekologiczneEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 4
Rozród zwierząt wolno żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 3
Rozród zwierząt wolno żyjącychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 4
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 3
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachHodowla zwierząt gospodarskich6 / 2
ToksykoproteomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 3
Towaroznawcza ocena żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 4
Towaroznawcza ocena żywnościHodowla zwierząt gospodarskich6 / 3
Uwarunkowania behawioralne w produkcji trzody chlewnejHodowla zwierząt gospodarskich7 / 4
Wpływ żywienia na okrywę włosową zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 4
Wykorzystanie zwierząt w rekreacjiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 3
WędkarstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 4
Zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wielbłądowatychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 2
Zagospodarowanie użytków zielonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Zagospodarowanie użytków zielonychHodowla zwierząt gospodarskich
Zaopatrzenie ortopedycznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 3
Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanejHodowla zwierząt gospodarskich
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 4
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiHodowla zwierząt gospodarskich6 / 4
Zioła i inne metody naturalne w profilaktyce i leczeniu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 5
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka dyplomowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznychprzedmiot wspólny
Etologia zwierzątprzedmiot wspólny
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Praca magisterskaprzedmiot wspólny
Seminarium magisterskieprzedmiot wspólny
Marketing produktów pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Metody badań na zwierzętachprzedmiot wspólny
Biotechniki rozroduprzedmiot wspólny
Diagnostyka genetycznaprzedmiot wspólny
Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętamiprzedmiot wspólny
Planowanie i organizacja pracy hodowlanejprzedmiot wspólny
Badanie i wywiad weterynaryjnyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Biomechanika i profilaktyka układu ruchuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Diagnostyka laboratoryjnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Ekofizjologia zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
EkologiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
Kliniczne podstawy zoofizjoterapii: ortopedia i neurologiaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichHodowla zwierząt gospodarskich
Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoHodowla zwierząt gospodarskich
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwoPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Ochrona zagrożonych gatunków i ras zwierząt gospodarskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Podstawy fizjoterapii zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Praktyczne zajęcia klinicznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich
Profilaktyka i patologia rozrodu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt
Zagospodarowanie użytków zielonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
Zagospodarowanie użytków zielonychHodowla zwierząt gospodarskich
Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanejHodowla zwierząt gospodarskich
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Praktyka dyplomowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny1 / 1
Etyka biznesuprzedmiot wspólny1 / 2
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny1 / 3
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny1 / 4
Lobbing w życiu publicznymprzedmiot wspólny1 / 5
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny1 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny8 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
AkwarystykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 1
Amatorska hodowla owadówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 2
Amatorski chów zwierząt egzotycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 3
Amatorski chów zwierząt futerkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 4
Chów i hodowla kotówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 5
Hodowla i użytkowanie psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt5 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody doświadczeń na zwierzętachHodowla zwierząt gospodarskich7 / 1
Fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 2
Położnictwo zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich7 / 3
Uwarunkowania behawioralne w produkcji trzody chlewnejHodowla zwierząt gospodarskich7 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Amatorski chów zwierząt egzotycznychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 1
Amatorski chów zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich5 / 2
Chów strusi i emuHodowla zwierząt gospodarskich5 / 3
Podstawy kyno- i felinoterapiiHodowla zwierząt gospodarskich5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Amatorskie utrzymanie zwierząt egzotycznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 1
Amatorskie utrzymanie zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 2
Hodowla i pielęgnacja zwierząt amatorskichPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 3
Podstawy kyno- i felinoterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 4
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt5 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sensoryczna w towaroznawczej ocenie żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 1
Higiena w obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 2
NutrigenomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 3
Towaroznawcza ocena żywnościEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Animal neonatologyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 1
Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 2
Ochrona przyrodyEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 3
Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 4
Podstawy gospodarowania populacją zwierząt łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 5
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt2 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Animal neonatologyHodowla zwierząt gospodarskich2 / 1
Bioinżynieria embrionalnaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 2
CytogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 3
ImmunogenetykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 4
ImmunoprofilaktykaHodowla zwierząt gospodarskich2 / 5
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątHodowla zwierząt gospodarskich2 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Animal neonatologyPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 1
Bioinżynieria embrionalnaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 2
CytogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 3
ImmunogenetykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 4
ImmunoprofilaktykaPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 5
Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt2 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Apifauna i apiterapiaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 1
Podstawy kyno- i felinoterapiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 2
Wykorzystanie zwierząt w rekreacjiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 3
WędkarstwoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioenergia w gospodarstwach rolnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 1
Biotechnologiczne metody ochrony środowiska w produkcji rolniczejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 2
Rekultywacja terenów zanieczyszczonychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 3
Rolnictwo ekologiczneEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt13 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Choroby owadów użytkowychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 1
Podstawy epizootiologii i epidemiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 2
ToksykoproteomikaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 3
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów i hodowla ptaków ozdobnychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 2
Chów strusi i emuEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 3
Hodowla i użytkowanie gołębiEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt4 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów i hodowla ptaków ozdobnychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 1
Chów i hodowla ptaków łownychHodowla zwierząt gospodarskich4 / 2
Hodowla i użytkowanie gołębiHodowla zwierząt gospodarskich4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów i hodowla zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich3 / 1
Organizacja hodowli i metody doskonalenia pszczółHodowla zwierząt gospodarskich3 / 2
Organizacja hodowli metody doskonalenia zwierząt futerkowychHodowla zwierząt gospodarskich3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chów ptaków ozdobnych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacjiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 1
Chów strusi i emuPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 2
Hodowla i pielęgnacja gołębiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 3
Hodowla i pielęgnacja ptaków łownychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt4 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diety domowe w żywieniu zwierząt chorychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 1
Metody sensoryczne w ocenie żywnościPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 2
Nutrigenomika i nutriproteomika zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 3
Wpływ żywienia na okrywę włosową zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 4
Zioła i inne metody naturalne w profilaktyce i leczeniu zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt7 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobrostan zwierząt futerkowychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 1
Hodowla i pielęgnacja pszczółPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 2
Opieka położnicza zwierzątPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 3
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dodatki paszowe w żywieniu zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 1
Mikrobiologia paszEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 2
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizjologia ciąży i okresu neonetalnegoEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 1
Położnictwo zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 2
Rozród zwierząt wolno żyjącychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 1
Higiena środowiskaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 2
Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Higiena w skupie i obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcegoHodowla zwierząt gospodarskich6 / 1
Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszachHodowla zwierząt gospodarskich6 / 2
Towaroznawcza ocena żywnościHodowla zwierząt gospodarskich6 / 3
Zatrucia drobiu, choroby metaboliczne i o niewyjaśnionej etiologiiHodowla zwierząt gospodarskich6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
ImmunoprofilaktykaEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 1
Markery genetyczne w hodowli zwierzątEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 2
Podstawy diagnostyki laboratoryjnejEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odnowa biologiczna koniPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 1
Odnowa biologiczna psówPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 2
Pielęgnacja zwierząt wykorzystywanych w animaloterapiiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja gospodarstw agroturystycznychEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 1
Organizacja wystaw i pokazów koniEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 2
Organizacja wystaw i pokazów psówEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 3
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichEkologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja wystaw i pokazów koniHodowla zwierząt gospodarskich8 / 1
Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskichHodowla zwierząt gospodarskich8 / 2
Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 3
Rozród zwierząt wolno żyjącychHodowla zwierząt gospodarskich8 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rehabilitacja pacjenta geriatrycznego w weterynariiPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 1
Zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne wielbłądowatychPielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 2
Zaopatrzenie ortopedycznePielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt6 / 3