Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ZO_2A_W01w pogłębionym stopniu zna rodzaje doświadczeń oraz metody i techniki realizacji prac badawczych, a także zna podstawowe teorie w zakresie nauk przyrodniczych znajdujących zastosowanie w zootechnice
ZO_2A_W02ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną, etyczną i humanistyczną związaną z naukami zootechnicznymi
ZO_2A_W03ma pogłębioną wiedzę o wpływie środowiska zoohigienicznego na zdrowie i produkcyjność zwierząt oraz ma rozszerzoną wiedzę z zakresu profilaktyki zootechnicznej jako ważnego elementu produkcji zwierzęcej
ZO_2A_W04ma zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy, rozwoju i wzrostu oraz funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach organizacji biosfery
ZO_2A_W05ma pogłębioną wiedzę o metodach oceny pasz i żywności oraz ich wartości prozdrowotnej i leczniczej
ZO_2A_W06ma zaawansowaną wiedzę z zakresu organizacji i planowania pracy hodowlanej, w tym również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, a także z zakresu oceny jakości produktów żywnościowych oraz zarządzania obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego
ZO_2A_W07ma rozszerzoną wiedzę z zakresu funkcjonowania obszarów wiejskich, możliwości ich zagospodarowania i czynników wpływających na ich rozwój
ZO_2A_W08ma pogłębioną wiedzę o środowisku przyrodniczym i jego roli, znaczeniu i metodach ochrony w zrównoważonym wykorzystaniu
ZO_2A_W09ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad racjonalnego żywienia, chorób i utrzymania zwierząt gospodarskich, amatorskich, laboratoryjnych oraz gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących, a także ich wykorzystania dla poprawy jakości życia człowieka
ZO_2A_W10ma pogłębioną wiedzę z zakresu podejmowania i organizacji działań w obszarze zootechniki z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz kształtowania indywidualnej przedsiębiorczości
ZO_2A_W11ma pogłębioną wiedzę z zakresu przebiegu procesów rozrodczych, najczęściej występujących zaburzeń oraz biotechnik stosowanych w rozrodzie zwierząt