Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N2)
specjalność: Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt