Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N2)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ZO_2A_K01Pracuje samodzielnie i w zespole, potrafi przejąć rolę lidera
ZO_2A_K02Wykazuje świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie zootechniki
ZO_2A_K03Wykazuje zrozumienie roli zespołowego działania w związkach hodowców zwierząt i instytucjach doradztwa rolniczego
ZO_2A_K04Wykazuje krytyczną postawę wobec dostępnych w przestrzeni publicznej informacji dotyczących nauk zootechnicznych oraz jest przygotowany do rozwiązywania różnorodnych problemów w obrębie wykonywanej pracy zawodowej
ZO_2A_K05Jest zdolny do inicjowania i organizowania działań społecznych na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
ZO_2A_K06Jest zdecydowany odpowiedzialnie wypełniać zadania zootechnika, dostosowując je do aktualnych potrzeb społecznych, a także swoją postawą przyczyniać się do podniesienia rangi wykonywanego zawodu, szczególnie poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej
ZO_2A_K07Postępuje zgodnie z zasadami etyki w zakresie badań na zwierzętach
ZO_2A_K08Świadomie ocenia czynniki środowiska stanowiące zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt
ZO_2A_K09Przejawia wysoką wrażliwość na potrzeby ludzi i zwierząt oraz otaczającego środowiska