Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny14 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny12 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny16 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny15 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny13 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny16 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny12 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Transportprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny15 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolniczą i leśnąprzedmiot wspólny11 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny14 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny12 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny16 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny15 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny13 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny16 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny12 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Transportprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny15 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolniczą i leśnąprzedmiot wspólny11 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny14 / 1
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny12 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny16 / 1
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny15 / 2
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny13 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny16 / 2
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny12 / 2
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1
Transportprzedmiot wspólny11 / 2
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny15 / 1
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolniczą i leśnąprzedmiot wspólny11 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Agroekologiaprzedmiot wspólny
Agrometeorologiaprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja produkcji rolniczejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo 1przedmiot wspólny
Gospodarka leśnaprzedmiot wspólny
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczeprzedmiot wspólny
Maszyny do uprawy roli i roślinprzedmiot wspólny
Maszyny do zbioru płodów rolnychprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika glebyprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanizacja prac w leśnictwieprzedmiot wspólny
Mechanizacja produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczneprzedmiot wspólny
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji zwierzęcejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny
Pojazdy rolnicze i leśneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Utrzymanie maszynprzedmiot wspólny
Użytkowanie maszynprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny14 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy inżynierii leśnejprzedmiot wspólny12 / 1
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka energetyczna i alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny16 / 1
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny15 / 2
Urządzenia magazynowe i przechowalniczeprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy suszarnictwaprzedmiot wspólny13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny10 / 1
Rynek maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny6 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwieprzedmiot wspólny9 / 2
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny9 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny8 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sztuka doboru winprzedmiot wspólny7 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny11 / 2
Zagrożenia środowiska związane z techniką rolniczą i leśnąprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny4 / 1
Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzprzedmiot wspólny4 / 2