Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Części maszynzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,618
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,612
Materiałoznawstwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,36
laboratoriapraktyczne0,50,56
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,56
Mechanika glebyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,312
laboratoriapraktyczne1,00,36
Mechanika płynówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,39
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
Organizacja i ekonomika gospodarki leśnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,39
Wytrzymałość materiałówegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,614
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,311
laboratoriapraktyczne1,00,38

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,00,7403
lektorataudytoryjne2,01,1404
lektorataudytoryjne3,01,1405
2 Język niemieckiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,00,7403
lektorataudytoryjne2,01,1404
lektorataudytoryjne3,01,1405

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Sztuka doboru winzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,095
2 Uprawa winoroślizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,095

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Przetwórstwo owocówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,595
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,595
2 Przetwórstwo warzywzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,595
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,595

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie bioenergetycznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,395
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,395
2 Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwiezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,50,395
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,395

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,695
2 Rynek maszyn i urządzeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,395