Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Analiza danych i modelowaniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,012
laboratoriapraktyczne1,01,06
Grafika inżynierska 2zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,36
wykładyaudytoryjne1,00,16

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Maszynoznawstwo rolnicze i ogrodniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,012
laboratoriapraktyczne1,01,06
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,06
Mechanika ogólnaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,50,612
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,612
Melioracje wodnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,09
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,09

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,00,7403
lektorataudytoryjne2,01,1404
lektorataudytoryjne3,01,1405
2 Język niemieckiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,00,7403
lektorataudytoryjne2,01,1404
lektorataudytoryjne3,01,1405

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zagospodarowanie terenów zielenizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
2 Zasady kompozycji i dekoracji wnętrzzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Infrastruktura obszarów wiejskichzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,694
2 Budownictwo rolnicze i leśnezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,5184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona bioróżnorodności w krajobraziezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094
2 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,094