Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Agrometeorologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,381
Chów zwierząt gospodarskichzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,261
Egzamin końcowyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,212
Fizjologia roslin rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,381
zajęcia terenowepraktyczne1,00,142
Gleboznawstwo rolniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,3101
zajęcia terenowepraktyczne1,00,142
Gospodarka nawozowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,261
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,00,141
zajęcia terenowepraktyczne1,00,142
Melioracje rolniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,271
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,141
zajęcia terenowepraktyczne1,00,141
Obrót i dzierżawa gruntów z zasobów państwowych oraz obrót produktami rolnymizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,142
Ocena stanu upraw rolniczychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,01,0302
Ochrona roslin rolniczych (entomologia i fitopatologia)zaliczenie4,0zajęcia terenowepraktyczne2,00,382
wykładyaudytoryjne2,00,5142
Organizacja i rachunkowość gospodarstw rolnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,4122
Podstawy fizjologii i żywienia zwierzątzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,261
Podstawy produkcji ogrodniczej (warzywnictwo i sadownictwo)zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,5141
zajęcia terenowepraktyczne2,00,382
Przechowalnictwo płodów rolnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,261
Technika w rolnictwie oraz rolnictwo precyzyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,3101
Technologia produkcji roślin rolniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,4122
Ubezpieczenie produkcji rolniczejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,142
Uprawa roli i roslinzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,00,5141
zajęcia terenowepraktyczne1,00,142
Wsparcie działalności rolniczejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,142
Zasady hodowli roślin i rejestracji odmianzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,142
Łąkarstwo ugory i odłogizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,4121
zajęcia terenowepraktyczne1,00,142