Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ROSUR_10-_W01Ma wiedzę na temat procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROSUR_10-_W02Ma wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
ROSUR_10-_W03Ma wiedzę z zakresu glebowych, wodnych i klimatycznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROSUR_10-_W04Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin uprawnych oraz metod ich zwalczania
ROSUR_10-_W05Ma wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych, ogrodniczych, stosowanych technologii i nawożenia
ROSUR_10-_W06Ma podstawową wiedzę z zakresu chowu i żywienia zwierząt gospodarskich
ROSUR_10-_W07Ma wiedzę z zakresu prawidłowej oceny upraw rolniczych
ROSUR_10-_W08Ma wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie