Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 1:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Agrometeorologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,38
Chów zwierząt gospodarskichzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,26
Fizjologia roslin rolniczychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,38
Gleboznawstwo rolniczezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,310
Gospodarka nawozowazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,26
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,00,14
Melioracje rolniczezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,27
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,14
zajęcia terenowepraktyczne1,00,14
Podstawy fizjologii i żywienia zwierzątzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,26
Podstawy produkcji ogrodniczej (warzywnictwo i sadownictwo)zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,514
Przechowalnictwo płodów rolnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,26
Technika w rolnictwie oraz rolnictwo precyzyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,310
Uprawa roli i roslinzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,00,514
Łąkarstwo ugory i odłogizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,412