Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemia technicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana ze statystykąprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktury danychprzedmiot wspólny10 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny10 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka technicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Differential Equationsprzedmiot wspólny10 / 3
Doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Eksploatacja obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny6 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie mórz i oceanówprzedmiot wspólny9 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka prosumencka i rozproszonaprzedmiot wspólny4 / 1
Energetyka słoneczna 1przedmiot wspólny
Energetyka słoneczna 2 – fotowoltaika i kolektory słoneczneprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 1przedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 2 – budowa i eksploatacja turbin wiatrowychprzedmiot wspólny
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny16 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna i gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje OZE w ciepłownictwie i chłodnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny11 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogniwa paliwoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny12 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny11 / 1
Programy komputerowe w projektowaniu instalacji OZEprzedmiot wspólny
Projektowanie instalacji OZEprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny15 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny15 / 1
Regulacje i wsparcie unijne energetyki prosumenckiejprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy bezpieczeństwa i monitorowania instalacji OZEprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy przetwarzania i magazynowania energiiprzedmiot wspólny8 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny7 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny18 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny18 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny17 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemia technicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana ze statystykąprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktury danychprzedmiot wspólny10 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny10 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka technicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Differential Equationsprzedmiot wspólny10 / 3
Doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Eksploatacja obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny6 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie mórz i oceanówprzedmiot wspólny9 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka prosumencka i rozproszonaprzedmiot wspólny4 / 1
Energetyka słoneczna 1przedmiot wspólny
Energetyka słoneczna 2 – fotowoltaika i kolektory słoneczneprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 1przedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 2 – budowa i eksploatacja turbin wiatrowychprzedmiot wspólny
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny16 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna i gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje OZE w ciepłownictwie i chłodnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny11 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogniwa paliwoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny12 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny11 / 1
Programy komputerowe w projektowaniu instalacji OZEprzedmiot wspólny
Projektowanie instalacji OZEprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny15 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny15 / 1
Regulacje i wsparcie unijne energetyki prosumenckiejprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy bezpieczeństwa i monitorowania instalacji OZEprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy przetwarzania i magazynowania energiiprzedmiot wspólny8 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny7 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny18 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny18 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny17 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemia technicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana ze statystykąprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktury danychprzedmiot wspólny10 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny10 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka technicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Differential Equationsprzedmiot wspólny10 / 3
Doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Eksploatacja obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny6 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyczne wykorzystanie mórz i oceanówprzedmiot wspólny9 / 1
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka prosumencka i rozproszonaprzedmiot wspólny4 / 1
Energetyka słoneczna 1przedmiot wspólny
Energetyka słoneczna 2 – fotowoltaika i kolektory słoneczneprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 1przedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 2 – budowa i eksploatacja turbin wiatrowychprzedmiot wspólny
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny16 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna i gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje OZE w ciepłownictwie i chłodnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny11 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogniwa paliwoweprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny12 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny11 / 1
Programy komputerowe w projektowaniu instalacji OZEprzedmiot wspólny
Projektowanie instalacji OZEprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny15 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny15 / 1
Regulacje i wsparcie unijne energetyki prosumenckiejprzedmiot wspólny4 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy bezpieczeństwa i monitorowania instalacji OZEprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy przetwarzania i magazynowania energiiprzedmiot wspólny8 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny7 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny18 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny18 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny17 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Chemia technicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana ze statystykąprzedmiot wspólny
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Eksploatacja obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słoneczna 1przedmiot wspólny
Energetyka słoneczna 2 – fotowoltaika i kolektory słoneczneprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 1przedmiot wspólny
Energetyka wiatrowa 2 – budowa i eksploatacja turbin wiatrowychprzedmiot wspólny
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Programy komputerowe w projektowaniu instalacji OZEprzedmiot wspólny
Projektowanie instalacji OZEprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktury danychprzedmiot wspólny10 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny10 / 2
Differential Equationsprzedmiot wspólny10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny17 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka technicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny6 / 1
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyczne wykorzystanie mórz i oceanówprzedmiot wspólny9 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna i gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny9 / 3
Systemy bezpieczeństwa i monitorowania instalacji OZEprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyka prosumencka i rozproszonaprzedmiot wspólny4 / 1
Regulacje i wsparcie unijne energetyki prosumenckiejprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny16 / 1
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instalacje OZE w ciepłownictwie i chłodnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ogniwa paliwoweprzedmiot wspólny8 / 1
Systemy przetwarzania i magazynowania energiiprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny15 / 2
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny18 / 2
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny18 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny14 / 2
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1