Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 4
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny3 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny6 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny4 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny4 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny9 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny7 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny7 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 4
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny3 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny6 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny4 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny4 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny9 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny7 / 1
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny7 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 4
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny3 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny6 / 1
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Hortiterapiaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny4 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny4 / 2
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny5 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny9 / 2
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny7 / 1
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 1
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny7 / 2
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Żywienie roślinprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Metody produkcji owoców wysokiej jakości

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Zarządzanie terenami zieleni

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Nowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Opakowania żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Podstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Projektowanie upraw warzywnych i zielarskich

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Rośliny ozdobne w życiu człowieka

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Nowe trendy w produkcji sadowniczej

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład modułu Tereny zieleni - historia i pielęgnacja

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Hodowla roślinprzedmiot wspólny
Inżynieria ogrodniczaprzedmiot wspólny
Melioracje wodne i nawadnianieprzedmiot wspólny
Nasiennictwoprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji ogrodniczejprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Przechowywanie produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitroprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Sadownictwoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szkółkarstwoprzedmiot wspólny
Technologia upraw maszynowychprzedmiot wspólny
Uprawa winorośliprzedmiot wspólny
Warzywnictwoprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z sadownictwaprzedmiot wspólny
Zajęcia praktyczne z warzywnictwaprzedmiot wspólny
Zielarstwoprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 4
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka potrzeb nawozowych i wymagań pokarmowych roślin ogrodniczychprzedmiot wspólny3 / 2
Żywienie roślinprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia wina i enoturystykaprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy enologiiprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hortiterapiaprzedmiot wspólny9 / 1
Rośliny ogrodnicze w gospodarstwie agroturystycznymprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody produkcji poprawiające jakość owocówprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1
Zagrożenia w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyMetody produkcji owoców wysokiej jakości13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nadzór wykonawczy i dokumentacje projektowo-techniczneprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2
Wykonawstwo i utrzymanie terenów zieleniprzedmiot wspólnyZarządzanie terenami zieleni11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki wykorzystania owoców, warzyw i kwiatów jadalnychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2
Nowe kierunki wykorzystania surowców zielarskich i przyprawowychprzedmiot wspólnyNowe kierunki wykorzystania surowców ogrodniczych14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne trendy w opakowalnictwie żywnościprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1
Opakowania żywności - podział, funkcje i bezpieczeństwoprzedmiot wspólnyOpakowania żywności14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleniprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1
Pielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych we wnętrzachprzedmiot wspólnyPielęgnacja i zastosowanie roślin ozdobnych10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologicznej uprawy grzybówprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółprzedmiot wspólnyPodstawy ekologicznej uprawy warzyw, ziół i grzybów12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie upraw warzywnychprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2
Projektowanie upraw zielarskichprzedmiot wspólnyProjektowanie upraw warzywnych i zielarskich12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przetwórstwo owocówprzedmiot wspólny4 / 1
Przetwórstwo warzywprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przyspieszona uprawa warzywprzedmiot wspólny5 / 2
Rośliny lecznicze w terenach zieleniprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny7 / 1
Zasady kompozycji i dekorowania wnętrzprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w życiu człowiekaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólnyRośliny ozdobne w życiu człowieka10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sadownictwo proekologiczneprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2
Światowe trendy w produkcji sadowniczejprzedmiot wspólnyNowe trendy w produkcji sadowniczej13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Tereny zieleni - historia i projektowanieprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1
Tereny zieleni - pielęgnacja w zależności od miejscaprzedmiot wspólnyTereny zieleni - historia i pielęgnacja11 / 1