Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Przechowywanie produktów ogrodniczychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,26
wykładyaudytoryjne2,00,412
Rozmnażanie roślin w kulturach in vitrozaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,13
laboratoriapraktyczne0,50,26
wykładyaudytoryjne1,00,39
Rośliny ozdobneegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,39
laboratoriapraktyczne1,00,26
wykładyaudytoryjne1,00,412
Seminarium inżynierskiezaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,00,26
Technologia upraw maszynowychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,39
Zielarstwozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,618
wykładyaudytoryjne1,50,618

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zagospodarowanie terenów zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,4127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267
2 Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,4127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy ekologicznej uprawy grzybówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,137
wykładyaudytoryjne1,00,397
Podstawy ekologicznej uprawy warzyw i ziółzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267
wykładyaudytoryjne2,00,8247

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Projektowanie upraw warzywnychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267
wykładyaudytoryjne2,00,6187
Projektowanie upraw zielarskichzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,137
wykładyaudytoryjne1,00,5157

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody produkcji poprawiające jakość owocówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,137
wykładyaudytoryjne2,00,7217
Zagrożenia w produkcji sadowniczejzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267
wykładyaudytoryjne1,00,4127

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Sadownictwo proekologicznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,137
wykładyaudytoryjne1,50,6187
Światowe trendy w produkcji sadowniczejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,267
wykładyaudytoryjne2,00,5157