Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,051
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Prawo gospodarczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3101
Rachunkowość w produkcji ogrodniczejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3102
Zarządzanie i marketing w ogrodnictwiezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,3101

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,041

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biologia molekularnaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
laboratoriapraktyczne1,00,3101
Doświadczalnictwoegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,5151
laboratoriapraktyczne1,50,5151
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,3103
wykładyaudytoryjne0,50,5103
Rośliny zmodyfikowane genetyczniezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów ogrodniczychzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne0,50,5153
wykładyaudytoryjne0,50,5153
Dobory drzew i krzewówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Florystykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
laboratoriapraktyczne1,00,5153
Integrowana produkcja owocówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Integrowana produkcja warzywzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,8251
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,00,003
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
wykładyaudytoryjne0,50,5102
Seminarium dyplomowezaliczenie5,0seminariaaudytoryjne1,00,3101
seminariaaudytoryjne2,00,7202
seminariaaudytoryjne2,00,7203
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0101
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0101
Szkółkarstwo bylinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Współczesne trendy w warzywnictwiezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Wybrane zagadnienia z sadownictwazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,552
wykładyaudytoryjne1,51,5252
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,31,3202
wykładyaudytoryjne0,70,7102
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biologia nasionzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne0,50,3103
wykładyaudytoryjne1,01,0103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5103
Warzywa i owoce tropikalnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne0,50,252
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
laboratoriapraktyczne1,00,7202

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rośliny na suche bukietyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Trawy ozdobnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Historia uprawy warzywzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
1 Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskachzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5302
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5302

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofia przyrodyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiczne aspekty ochrony środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Etyka zawodowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
1 Socjologia przestrzenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kwiaty jadalnezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5153
2 Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5153