Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,5111
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5111
wykładyaudytoryjne0,50,542
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
Nauka i etos nauczyciela akademickiegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5104
Pedagogika szkoły wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne1,00,5122
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5111
wykładyaudytoryjne0,50,561
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,542
wykładyaudytoryjne0,50,542
Techniki mowy i emisja głosuzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,543
wykładyaudytoryjne0,50,543

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykiaudytoryjne0,50,0301
praktykiaudytoryjne0,50,0302
praktykiaudytoryjne0,50,0203
praktykiaudytoryjne0,50,0304
praktykiaudytoryjne0,50,0205
praktykiaudytoryjne0,50,0306
praktykiaudytoryjne0,50,0307
praktykiaudytoryjne0,50,0208

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Akwakulturaegzamin3,0konwersatoriaaudytoryjne3,01,4206
Biologia rybegzamin3,0konwersatoriaaudytoryjne3,01,4205
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5151
Ekologia i sozologia wódegzamin3,0konwersatoriaaudytoryjne3,01,4207
Grzyby w biotechnologiizaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5153
Metodologia badań naukowychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,7102
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,00,5201
Mikrobiologia stosowanazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,5152
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremzaliczenie0,0konwersatoriaaudytoryjne0,00,0102
konwersatoriaaudytoryjne0,00,0104
konwersatoriaaudytoryjne0,00,0206
konwersatoriaaudytoryjne0,00,0208
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,3101
konwersatoriaaudytoryjne1,00,4103
Toksyny organizmów wodnych i lądowychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,6154

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rybołówstwo zrównoważone i jego narzędziazaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0155
2 Zasoby ożywione i nieożywione Antarktykizaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0155

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,9454
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,9454

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiaegzamin3,0wykładyaudytoryjne3,00,9204
2 Ekonomiaegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,9204
3 Filozofiaegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,00,9204

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,03,0153
2 Ogólna metodologia naukizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,03,0153
3 Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegozaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,03,0153