Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (S3)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
RYBS3_3A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, pozwalającą doskonalić warsztat dydaktyczny oraz kształtować światopogląd.
RYBS3_3A_W02Ma rozszerzoną znajomość języka obcego umożliwiającą korzystanie ze specjalistycznego piśmiennictwa o zasięgu światowym oraz kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
RYBS3_3A_W03Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii środowiska wodnego, biologii ryb, akwakultury oraz zrównoważonego rybołówstwa.
RYBS3_3A_W04Ma wiedzę pozwalającą na organizację badań interdyscyplinarnych prowadzących do wykorzystania potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka.