Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 2:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin1,0wykładyaudytoryjne0,50,54
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,54
Pedagogika szkoły wyższejegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,515
wykładyaudytoryjne1,00,512
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,54
wykładyaudytoryjne0,50,54

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowazaliczenie0,5praktykiaudytoryjne0,50,030

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Metodologia badań naukowychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,710
Mikrobiologia stosowanazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,515
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremzaliczenie0,0konwersatoriaaudytoryjne0,00,010