Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (S3)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 1:

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,511
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,511
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejegzamin1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,511
wykładyaudytoryjne0,50,56

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Praktyka zawodowazaliczenie0,5praktykiaudytoryjne0,50,030

Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawazaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,515
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,00,520
Seminarium prowadzone przez kierownika SDzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,00,310