Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny18 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny18 / 2
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny18 / 3
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny19 / 2
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacja laboratoriówprzedmiot wspólny16 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Analiza statystyczna w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Bakteriologiaprzedmiot wspólny
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Bioimmobilizacjaprzedmiot wspólny17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówprzedmiot wspólny10 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologia zakażeńprzedmiot wspólny9 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności materiałów i skażenia środowiskaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczny monitoring jakości środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Biopreparaty w biotechnologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Embriologiaprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Immunologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia produktów fermentowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny14 / 1
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 2
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Patofizjologiaprzedmiot wspólny12 / 1
Patomorfologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biologii rozwojuprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznejprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy technologii żywnościprzedmiot wspólny
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Wykorzystanie biofaulingu i biofilmu w biotechnologiiprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowane bioprocesów w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 2
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny18 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny18 / 2
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny18 / 3
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny19 / 2
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacja laboratoriówprzedmiot wspólny16 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Analiza statystyczna w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Bakteriologiaprzedmiot wspólny
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Bioimmobilizacjaprzedmiot wspólny17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówprzedmiot wspólny10 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologia zakażeńprzedmiot wspólny9 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności materiałów i skażenia środowiskaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczny monitoring jakości środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Biopreparaty w biotechnologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Embriologiaprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Immunologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia produktów fermentowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny14 / 1
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 2
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Patofizjologiaprzedmiot wspólny12 / 1
Patomorfologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biologii rozwojuprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznejprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy technologii żywnościprzedmiot wspólny
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Wykorzystanie biofaulingu i biofilmu w biotechnologiiprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowane bioprocesów w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 2
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny18 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny18 / 2
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny18 / 3
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny19 / 2
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacja laboratoriówprzedmiot wspólny16 / 1
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Analiza statystyczna w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Bakteriologiaprzedmiot wspólny
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Bioimmobilizacjaprzedmiot wspólny17 / 1
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówprzedmiot wspólny10 / 1
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Biologia zakażeńprzedmiot wspólny9 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności materiałów i skażenia środowiskaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczny monitoring jakości środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Biopreparaty w biotechnologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Embriologiaprzedmiot wspólny15 / 1
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Genetyka drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 2
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2
Immunologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia produktów fermentowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny14 / 1
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 2
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Mykologiaprzedmiot wspólny
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 2
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Patofizjologiaprzedmiot wspólny12 / 1
Patomorfologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy biologii rozwojuprzedmiot wspólny15 / 2
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy inżynierii biotechnologicznejprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy technologii żywnościprzedmiot wspólny
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Wykorzystanie biofaulingu i biofilmu w biotechnologiiprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowane bioprocesów w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 2
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawa w pracy laboratoryjnejprzedmiot wspólny19 / 1
Zarządzanieprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.przedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka laboratoryjno - organizacyjna (6 tygodni)przedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Bakteriologiaprzedmiot wspólny
Biochemia klinicznaprzedmiot wspólny
Biologia komórkiprzedmiot wspólny
Diagnostyka mikrobiologicznaprzedmiot wspólny
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny
Immunologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia lekarskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia rolnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia weterynaryjnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Mykologiaprzedmiot wspólny
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Parazytologiaprzedmiot wspólny
Podstawy anatomii człowiekaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii żywnościprzedmiot wspólny
Techniki mikrobiologiczneprzedmiot wspólny
Toksykologia ogólnaprzedmiot wspólny
Wirusologiaprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy psychologiiprzedmiot wspólny18 / 1
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny18 / 2
Technika mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny18 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akredytacja i certyfikacja laboratoriówprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja pracy w laboratoriach diagnostycznychprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza statystyczna w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioenergetyka komórkiprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy genetykiprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioimmobilizacjaprzedmiot wspólny17 / 1
Podstawy inżynierii biotechnologicznejprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinżynieryjne metody produkcji pasz i ich komponentówprzedmiot wspólny10 / 1
Zastosowane bioprocesów w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia molekularna drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 1
Genetyka drobnoustrojówprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia zakażeńprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia sanitarna z epidemiologiąprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody w ocenie toksyczności materiałów i skażenia środowiskaprzedmiot wspólny13 / 1
Wykorzystanie biofaulingu i biofilmu w biotechnologiiprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczny monitoring jakości środowiskaprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopreparaty w biotechnologiiprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologia produktów fermentowanychprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Cytologiaprzedmiot wspólny6 / 1
Histologiaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny5 / 1
Mikrobiocenozy środowisk naturalnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Embriologiaprzedmiot wspólny15 / 1
Podstawy biologii rozwojuprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny14 / 1
Podstawy biotechnologiiprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny2 / 1
Zanieczyszczenie i ochrona wódprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Patofizjologiaprzedmiot wspólny12 / 1
Patomorfologiaprzedmiot wspólny12 / 2