Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Financial Statementsprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy (angielski I)przedmiot wspólny15 / 1
Język obcy (angielski II)przedmiot wspólny16 / 1
Język obcy (angielski III)przedmiot wspólny17 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne IIprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Business Ethicsprzedmiot wspólny12 / 1
Business Strategiesprzedmiot wspólny12 / 2
Commercial Companies Lawprzedmiot wspólny12 / 3
Doradztwo w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Econometricsprzedmiot wspólny12 / 4
Economic Analysisprzedmiot wspólny12 / 5
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 1
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 1
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 1
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 1
Human Resources Managementprzedmiot wspólny12 / 6
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
International Marketingprzedmiot wspólny12 / 7
Logistyka - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 2
Logistyka - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing In Nonprofit Sectorprzedmiot wspólny12 / 8
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 2
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 3
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 3
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 1
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 1
Organization And Managementprzedmiot wspólny12 / 9
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 3
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1przedmiot wspólny4 / 4
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 2
Polish Law of Real Property Managementprzedmiot wspólny12 / 10
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Principles Of Marketing4przedmiot wspólny12 / 11
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 5
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 3
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Quality Management In Businessprzedmiot wspólny12 / 12
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 2
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 3
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 3
Statisticsprzedmiot wspólny12 / 13
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 1
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 1
Theory of Needs and Consumptionprzedmiot wspólny12 / 14
Tourism Managementprzedmiot wspólny12 / 15
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 1
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 1
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 2
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 1
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 2
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 3
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 3
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
AgroturystykaEkonomika turystyki
Alianse strategicznePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Analiza danych ankietowychAnalityka gospodarcza
Analiza rynku pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dydaktyka szkolenia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ekonomika pracy z elementami fizjologiiBezpieczeństwo i higiena pracy
Ekonomika przedsiębiorstw turystycznychEkonomika turystyki
Ekonomika turystykiEkonomika turystyki
Elektroniczne usługi finansoweInformatyka w biznesie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka oparta na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Historia turystyki i regionów turystycznychEkonomika turystyki
HotelarstwoEkonomika turystyki
Innowacje i transfer technologiiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kierunki rozwoju sektora prywatnego w PolscePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola wewnętrznaRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznegoEkonomika turystyki
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje w warunkach kooperacji i rywalizacjiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Obrót nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i chorobyBezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy demografiiAnalityka gospodarcza
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy gospodarki elektronicznejInformatyka w biznesie
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Pomoc przedlekarska i higienaBezpieczeństwo i higiena pracy
Pośrednik w obrocie nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawna ochrona pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne aspekty zarządzania kryzysowegoBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomościZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo turystyczneEkonomika turystyki
Procedury w zarządzaniu nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Projektowanie baz danychInformatyka w biznesie
Przedsiębiorstwo partnerskiePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowość małych firmEkonomika turystyki
Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjnościPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Regionalny produkt turystycznyEkonomika turystyki
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sieci komputeroweInformatyka w biznesie
Socjologia pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Społeczeństwo informacyjneInformatyka w biznesie
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaInformatyka w biznesie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wspomagania decyzjiInformatyka w biznesie
Systemy zarządzania BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Technologie internetoweInformatyka w biznesie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Zagrożenia cywilizacyjne w środowiskuBezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiInformatyka w biznesie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Matematyka - fakultetyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Financial Statementsprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy (angielski I)przedmiot wspólny15 / 1
Język obcy (angielski II)przedmiot wspólny16 / 1
Język obcy (angielski III)przedmiot wspólny17 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne IIprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Business Ethicsprzedmiot wspólny12 / 1
Business Strategiesprzedmiot wspólny12 / 2
Commercial Companies Lawprzedmiot wspólny12 / 3
Doradztwo w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Econometricsprzedmiot wspólny12 / 4
Economic Analysisprzedmiot wspólny12 / 5
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 1
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 1
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 1
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 1
Human Resources Managementprzedmiot wspólny12 / 6
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
International Marketingprzedmiot wspólny12 / 7
Logistyka - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 2
Logistyka - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing In Nonprofit Sectorprzedmiot wspólny12 / 8
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 2
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 3
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 3
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 1
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 1
Organization And Managementprzedmiot wspólny12 / 9
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 3
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1przedmiot wspólny4 / 4
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 2
Polish Law of Real Property Managementprzedmiot wspólny12 / 10
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Principles Of Marketing4przedmiot wspólny12 / 11
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 5
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 3
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Quality Management In Businessprzedmiot wspólny12 / 12
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 2
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 3
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 3
Statisticsprzedmiot wspólny12 / 13
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 1
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 1
Theory of Needs and Consumptionprzedmiot wspólny12 / 14
Tourism Managementprzedmiot wspólny12 / 15
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 1
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 1
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 2
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 1
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 2
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 3
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 3
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Matematyka - fakultetyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Ekonomika turystyki

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
AgroturystykaEkonomika turystyki
Ekonomika przedsiębiorstw turystycznychEkonomika turystyki
Ekonomika turystykiEkonomika turystyki
Historia turystyki i regionów turystycznychEkonomika turystyki
HotelarstwoEkonomika turystyki
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznegoEkonomika turystyki
Prawo turystyczneEkonomika turystyki
Rachunkowość małych firmEkonomika turystyki
Regionalny produkt turystycznyEkonomika turystyki

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alianse strategicznePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Gospodarka oparta na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Innowacje i transfer technologiiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kierunki rozwoju sektora prywatnego w PolscePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Negocjacje w warunkach kooperacji i rywalizacjiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Przedsiębiorstwo partnerskiePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjnościPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Analityka gospodarcza

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza danych ankietowychAnalityka gospodarcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Podstawy demografiiAnalityka gospodarcza
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynku pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Dydaktyka szkolenia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Ekonomika pracy z elementami fizjologiiBezpieczeństwo i higiena pracy
Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i chorobyBezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo i higiena pracy
Pomoc przedlekarska i higienaBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawna ochrona pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne aspekty zarządzania kryzysowegoBezpieczeństwo i higiena pracy
Socjologia pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Systemy zarządzania BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Zagrożenia cywilizacyjne w środowiskuBezpieczeństwo i higiena pracy

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rachunkowość zarządcza

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
ControllingRachunkowość zarządcza
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Kontrola wewnętrznaRachunkowość zarządcza
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie w kryzysie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Obrót nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Pośrednik w obrocie nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo budowlaneZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo nieruchomościZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Procedury w zarządzaniu nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rynek nieruchomości i inwestycjiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościachZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Informatyka w biznesie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elektroniczne usługi finansoweInformatyka w biznesie
Podstawy gospodarki elektronicznejInformatyka w biznesie
Projektowanie baz danychInformatyka w biznesie
Sieci komputeroweInformatyka w biznesie
Społeczeństwo informacyjneInformatyka w biznesie
Systemy informatyczne zarządzaniaInformatyka w biznesie
Systemy wspomagania decyzjiInformatyka w biznesie
Technologie internetoweInformatyka w biznesie
Zarządzanie wiedzą w organizacjiInformatyka w biznesie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Gospodarka regionalna i samorządowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Financial Statementsprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy (angielski I)przedmiot wspólny15 / 1
Język obcy (angielski II)przedmiot wspólny16 / 1
Język obcy (angielski III)przedmiot wspólny17 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne IIprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Business Ethicsprzedmiot wspólny12 / 1
Business Strategiesprzedmiot wspólny12 / 2
Commercial Companies Lawprzedmiot wspólny12 / 3
Doradztwo w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Econometricsprzedmiot wspólny12 / 4
Economic Analysisprzedmiot wspólny12 / 5
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 1
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 1
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 1
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 1
Human Resources Managementprzedmiot wspólny12 / 6
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
International Marketingprzedmiot wspólny12 / 7
Logistyka - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 2
Logistyka - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 2
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing In Nonprofit Sectorprzedmiot wspólny12 / 8
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 2
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 3
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 3
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 1
Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 1
Organization And Managementprzedmiot wspólny12 / 9
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 3
Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 1
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1przedmiot wspólny4 / 4
Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 2
Polish Law of Real Property Managementprzedmiot wspólny12 / 10
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Principles Of Marketing4przedmiot wspólny12 / 11
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny4 / 5
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny10 / 3
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Quality Management In Businessprzedmiot wspólny12 / 12
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 2
Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny2 / 3
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny7 / 3
Statisticsprzedmiot wspólny12 / 13
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 1
Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 1
Theory of Needs and Consumptionprzedmiot wspólny12 / 14
Tourism Managementprzedmiot wspólny12 / 15
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 1
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 1
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 2
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 1
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 2
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny8 / 3
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 3
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
AgroturystykaEkonomika turystyki
Alianse strategicznePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Analiza danych ankietowychAnalityka gospodarcza
Analiza rynku pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dydaktyka szkolenia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ekonomika pracy z elementami fizjologiiBezpieczeństwo i higiena pracy
Ekonomika przedsiębiorstw turystycznychEkonomika turystyki
Ekonomika turystykiEkonomika turystyki
Elektroniczne usługi finansoweInformatyka w biznesie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka oparta na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Historia turystyki i regionów turystycznychEkonomika turystyki
HotelarstwoEkonomika turystyki
Innowacje i transfer technologiiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kierunki rozwoju sektora prywatnego w PolscePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola wewnętrznaRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznegoEkonomika turystyki
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje w warunkach kooperacji i rywalizacjiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Obrót nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i chorobyBezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy demografiiAnalityka gospodarcza
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy gospodarki elektronicznejInformatyka w biznesie
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Pomoc przedlekarska i higienaBezpieczeństwo i higiena pracy
Pośrednik w obrocie nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawna ochrona pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne aspekty zarządzania kryzysowegoBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomościZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo turystyczneEkonomika turystyki
Procedury w zarządzaniu nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Projektowanie baz danychInformatyka w biznesie
Przedsiębiorstwo partnerskiePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowość małych firmEkonomika turystyki
Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjnościPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Regionalny produkt turystycznyEkonomika turystyki
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sieci komputeroweInformatyka w biznesie
Socjologia pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Społeczeństwo informacyjneInformatyka w biznesie
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaInformatyka w biznesie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wspomagania decyzjiInformatyka w biznesie
Systemy zarządzania BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Technologie internetoweInformatyka w biznesie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Zagrożenia cywilizacyjne w środowiskuBezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiInformatyka w biznesie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Matematyka - fakultetyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczne IIprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Doradztwo w agrobiznesieprzedmiot wspólny
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyprzedmiot wspólny
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
AgroturystykaEkonomika turystyki
Alianse strategicznePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Analiza danych ankietowychAnalityka gospodarcza
Analiza rynku pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dydaktyka szkolenia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ekonomika pracy z elementami fizjologiiBezpieczeństwo i higiena pracy
Ekonomika przedsiębiorstw turystycznychEkonomika turystyki
Ekonomika turystykiEkonomika turystyki
Elektroniczne usługi finansoweInformatyka w biznesie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka oparta na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Historia turystyki i regionów turystycznychEkonomika turystyki
HotelarstwoEkonomika turystyki
Innowacje i transfer technologiiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Kierunki rozwoju sektora prywatnego w PolscePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola wewnętrznaRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznegoEkonomika turystyki
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje w warunkach kooperacji i rywalizacjiPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Obrót nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i chorobyBezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona przeciwpożarowaBezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy demografiiAnalityka gospodarcza
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy gospodarki elektronicznejInformatyka w biznesie
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Pomoc przedlekarska i higienaBezpieczeństwo i higiena pracy
Pośrednik w obrocie nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawna ochrona pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne aspekty zarządzania kryzysowegoBezpieczeństwo i higiena pracy
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomościZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo turystyczneEkonomika turystyki
Procedury w zarządzaniu nieruchomościamiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Projektowanie baz danychInformatyka w biznesie
Przedsiębiorstwo partnerskiePrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowość małych firmEkonomika turystyki
Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjnościPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Regionalny produkt turystycznyEkonomika turystyki
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sieci komputeroweInformatyka w biznesie
Socjologia pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Społeczeństwo informacyjneInformatyka w biznesie
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzyPrzedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaInformatyka w biznesie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wspomagania decyzjiInformatyka w biznesie
Systemy zarządzania BHPBezpieczeństwo i higiena pracy
Technologie internetoweInformatyka w biznesie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracyBezpieczeństwo i higiena pracy
Zagrożenia cywilizacyjne w środowiskuBezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiInformatyka w biznesie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachZarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Matematyka - fakultetyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Przysposobienie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Financial Statementsprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski I)przedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski II)przedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski III)przedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Business Ethicsprzedmiot wspólny12 / 1
Business Strategiesprzedmiot wspólny12 / 2
Commercial Companies Lawprzedmiot wspólny12 / 3
Econometricsprzedmiot wspólny12 / 4
Economic Analysisprzedmiot wspólny12 / 5
Human Resources Managementprzedmiot wspólny12 / 6
International Marketingprzedmiot wspólny12 / 7
Marketing In Nonprofit Sectorprzedmiot wspólny12 / 8
Organization And Managementprzedmiot wspólny12 / 9
Polish Law of Real Property Managementprzedmiot wspólny12 / 10
Principles Of Marketing4przedmiot wspólny12 / 11
Quality Management In Businessprzedmiot wspólny12 / 12
Statisticsprzedmiot wspólny12 / 13
Theory of Needs and Consumptionprzedmiot wspólny12 / 14
Tourism Managementprzedmiot wspólny12 / 15

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 1
Logistyka - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 1
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 2
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Iprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 1
Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 2
Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 1
Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 2
Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru IIprzedmiot wspólny13 / 3