Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 51wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,5108
Informatykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6101
laboratoriapraktyczne2,00,7201
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6108

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka programowazaliczenie5,0praktykipraktyczne5,00,268

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Dynamika układów mechanicznychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,6107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6107
Fizyka Iegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5151
wykładyaudytoryjne2,01,2301
Fizyka IIzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,00,5152
Informatyczne techniki obliczeniowezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,356
laboratoriapraktyczne1,00,4106
Matematyka Iegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,31,6301
wykładyaudytoryjne1,71,0151
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,31,6302
wykładyaudytoryjne1,71,0152
Mechanika płynówegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0153
wykładyaudytoryjne2,02,0153
Mechanika techniczna Izaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0151
wykładyaudytoryjne2,02,0151
Mechanika techniczna IIegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0102
wykładyaudytoryjne1,51,5102
Mechanika techniczna IIIegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,0103
wykładyaudytoryjne1,51,5103
Statystyka matematycznaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,8203
laboratoriapraktyczne1,00,6103
Teoria mechanizmówzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0104
wykładyaudytoryjne2,02,0154
Wytrzymałość materiałów Izaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0103
wykładyaudytoryjne2,02,0103
Wytrzymałość materiałów IIegzamin5,0wykładyaudytoryjne1,71,7104
laboratoriapraktyczne1,61,6104
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,71,7104

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Grafika inżynierska Izaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,5201
wykładyaudytoryjne1,00,3101
Grafika inżynierska IIzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,3102
laboratoriapraktyczne2,00,7202
Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie5,0projektypraktyczne3,30,8207
wykładyaudytoryjne1,71,7107
Maszyny technologiczneegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,72,7206
laboratoriapraktyczne1,30,4106
Metrologia i systemy pomiaroweegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,41,2203
laboratoriapraktyczne1,60,5153
Miernictwo warsztatowezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,61,0104
laboratoriapraktyczne2,40,5154
Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczneegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0206
laboratoriapraktyczne2,00,5106
Obróbka ubytkowa części maszyn 1zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,20,3103
wykładyaudytoryjne1,81,2153
Obróbka ubytkowa części maszyn 2zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne0,60,254
wykładyaudytoryjne1,40,8104
Podstawy automatyki i robotykiegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,92,0206
laboratoriapraktyczne2,10,7156
Podstawy eksploatacji maszynzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3107
wykładyaudytoryjne1,00,7107
Podstawy elektrotechniki i elektronikizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,5302
laboratoriapraktyczne1,00,5152
Podstawy konstrukcji maszyn Izaliczenie5,0projektypraktyczne2,50,8254
wykładyaudytoryjne2,51,5254
Podstawy konstrukcji maszyn IIegzamin5,0projektypraktyczne2,50,8255
wykładyaudytoryjne2,51,5255
Podstawy miernictwa cieplnegozaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,7155
wykładyaudytoryjne1,01,055
Podstawy nauki o materiałach Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,81,4151
laboratoriapraktyczne1,20,4101
Podstawy nauki o materiałach IIegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,31,8202
laboratoriapraktyczne1,70,6152
Podstawy nauki o materiałach IIIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6153
Podstawy technologii maszynegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,10,5105
projektypraktyczne1,70,8155
wykładyaudytoryjne2,21,8205
Praca dyplomowaegzamin15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,508
Programowanie maszyn technologicznychzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,00,7206
wykładyaudytoryjne3,01,6206
Przestrzenne modelowanie konstrukcjizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,51,2103
projektypraktyczne2,50,8203
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,257
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,7208
Spajanie i cięcie termicznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,81,6155
laboratoriapraktyczne1,20,3105
Techniki wytwarzania I (odlewnictwo)zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0102
laboratoriapraktyczne1,00,252
Techniki wytwarzania II (obróbka plastyczna cieplna)zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
laboratoriapraktyczne1,00,252
Termodynamika techniczna Iegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,2104
wykładyaudytoryjne2,02,0204
Termodynamika techniczna IIzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,00,3105
Zarządzanie środowiskiem i ekologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0105

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Doradztwo gospodarczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0108
2 Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0108

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Psychologia społecznazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0108
2 Techniki negocjacjizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0108

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Certyfikacja energetycznaegzamin4,0projektyaudytoryjne2,50,6205
wykładyaudytoryjne1,50,3105
2 Wentylacja i klimatyzacjaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,30,6105
wykładyaudytoryjne2,72,7205

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja pojazdów samochodowychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,00,5157
laboratoriapraktyczne2,00,3107
2 Silniki pojazdów samochodowychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,02,5157
laboratoriapraktyczne2,00,3107

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy mechatronikiegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,5107
laboratoriapraktyczne1,50,5107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6107
2 Podstawy sterowania układów mechatronicznychegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,2107
laboratoriapraktyczne1,50,4107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,8107

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 7 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniazaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,40,5157
2 Podstawy projektowania systemów obróbkowychzaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,4107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
3 Recykling pojazdówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
4 Techniki spajania w inżynierii powierzchnizaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
5 Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
6 Teoria ruchu samochoduzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,4157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
7 Wymiana ciepłazaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,42,0157

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,41,2157
2 Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,41,6157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
3 Niekonwencjonalne układy napędowezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,41,6157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
4 Podstawy modelowania układów mechatronicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,5107
wykładyaudytoryjne2,42,4157
5 Podstawy zarządzania przepływem materiałówzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,4107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
6 Projektowanie mechatronicznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,6107
wykładyaudytoryjne2,41,8157
7 Techniki symulacyjne w budowie maszynzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,4107
8 Urządzenia energetycznezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2107

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza cyklu życia pojazdówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,5158
laboratoriapraktyczne1,00,258
2 Badania doświadczalne maszyn technologicznychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,158
wykładyaudytoryjne2,00,5158
3 Budowa pojazdów samochodowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0158
laboratoriapraktyczne1,00,258
4 Elektronika przemysłowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,3158
laboratoriapraktyczne1,00,258
5 Komputerowe modelowanie systemów wytwarzaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,258
wykładyaudytoryjne2,00,5158
6 Niekonwencjonalne i odnawialne źródła energiizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,258
wykładyaudytoryjne2,01,6158
7 Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAMzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,358
wykładyaudytoryjne2,01,6158
8 Urządzenia i sprzęt spawalniczyzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,258
wykładyaudytoryjne2,02,0158

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0108
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5108
2 Socjologiazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5108
wykładyaudytoryjne1,01,0108

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konstrukcyjne materiały kompozytowezaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,50,5156
wykładyaudytoryjne2,50,7206
2 Techniki Wytwarzania we Współczesnym Przemyślezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,50,7206
laboratoriapraktyczne2,50,5156

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,5303
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,5303

Blok obieralny 51 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,5304
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,5304

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,6405
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,6405