Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Dynamika układów mechanicznychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,610
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,610

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie5,0projektypraktyczne3,30,820
wykładyaudytoryjne1,71,710
Podstawy eksploatacji maszynzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,310
wykładyaudytoryjne1,00,710
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,25

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja pojazdów samochodowychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,00,5157
laboratoriapraktyczne2,00,3107
2 Silniki pojazdów samochodowychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,02,5157
laboratoriapraktyczne2,00,3107

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy mechatronikiegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,5107
laboratoriapraktyczne1,50,5107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6107
2 Podstawy sterowania układów mechatronicznychegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,2107
laboratoriapraktyczne1,50,4107
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,8107

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 7 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzaniazaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,40,5157
2 Podstawy projektowania systemów obróbkowychzaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,4107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
3 Recykling pojazdówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
4 Techniki spajania w inżynierii powierzchnizaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
5 Techniki spawania w wytwarzaniu i naprawachzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
6 Teoria ruchu samochoduzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,4157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
7 Wymiana ciepłazaliczenie4,0projektypraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,42,0157

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 8 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metaloznawstwo i metalurgia spawalniczazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,3107
wykładyaudytoryjne2,41,2157
2 Niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,41,6157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
3 Niekonwencjonalne układy napędowezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,41,6157
laboratoriapraktyczne1,60,3107
4 Podstawy modelowania układów mechatronicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,5107
wykładyaudytoryjne2,42,4157
5 Podstawy zarządzania przepływem materiałówzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,4107
wykładyaudytoryjne2,42,0157
6 Projektowanie mechatronicznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,60,6107
wykładyaudytoryjne2,41,8157
7 Techniki symulacyjne w budowie maszynzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,42,0157
laboratoriapraktyczne1,60,4107
8 Urządzenia energetycznezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2107