Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne uwarunkowania projektowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny6 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny6 / 4
Teatrprzedmiot wspólny7 / 2
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Chemiczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Alternatywny styl życiaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza i wizualizacja danych w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Aplikacje GIS w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny5 / 1
Marketing terytorialnyprzedmiot wspólny
Podstawy programowania w geoinformatyceprzedmiot wspólny3 / 1
Problemy gospodarki przestrzennej w praktyceprzedmiot wspólny
Projektowanie i kształtowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Rekreacja w miastachprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki legislacyjne w planowaniuprzedmiot wspólny
Topoklimat obszarów zurbanizowanych i uzdrowiskowychprzedmiot wspólny5 / 2
Tworzenie stron internetowychprzedmiot wspólny2 / 2
Waloryzacja ekosystemów wodnychprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane problemy hydrologiiprzedmiot wspólny
Wykorzystanie GIS w administracji publicznejprzedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie obszarami chronionymiprzedmiot wspólny
Zastosowanie GIS do analiz społeczno-ekonomicznychprzedmiot wspólny
Bazy danych i infrastruktura danych przestrzennychGeoinformatyka
Gospodarka przestrzenna w pasie nadbrzeżnymObszary wrażliwe
Kartograficzne metody wizualizacji danychGeoinformatyka
Ochrona georóżnorodnościObszary wrażliwe
Pomiary GPS i ich wykorzystanieGeoinformatyka
Restytucja ekosystemów naturalnychObszary wrażliwe
Teledetekcja i fotogrametriaGeoinformatyka
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczychObszary wrażliwe
Wizualizacje 3DGeoinformatyka
Zarządzanie obszarami wodnymiObszary wrażliwe
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne uwarunkowania projektowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny6 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny6 / 4
Teatrprzedmiot wspólny7 / 2
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Chemiczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Alternatywny styl życiaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza i wizualizacja danych w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Aplikacje GIS w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny5 / 1
Marketing terytorialnyprzedmiot wspólny
Podstawy programowania w geoinformatyceprzedmiot wspólny3 / 1
Problemy gospodarki przestrzennej w praktyceprzedmiot wspólny
Projektowanie i kształtowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Rekreacja w miastachprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki legislacyjne w planowaniuprzedmiot wspólny
Topoklimat obszarów zurbanizowanych i uzdrowiskowychprzedmiot wspólny5 / 2
Tworzenie stron internetowychprzedmiot wspólny2 / 2
Waloryzacja ekosystemów wodnychprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane problemy hydrologiiprzedmiot wspólny
Wykorzystanie GIS w administracji publicznejprzedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie obszarami chronionymiprzedmiot wspólny
Zastosowanie GIS do analiz społeczno-ekonomicznychprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Geoinformatyka

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Obszary wrażliwe

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka przestrzenna w pasie nadbrzeżnymObszary wrażliwe
Ochrona georóżnorodnościObszary wrażliwe
Restytucja ekosystemów naturalnychObszary wrażliwe
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczychObszary wrażliwe
Zarządzanie obszarami wodnymiObszary wrażliwe

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Muzykaprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne uwarunkowania projektowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny6 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny6 / 4
Teatrprzedmiot wspólny7 / 2
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Chemiczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Alternatywny styl życiaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza i wizualizacja danych w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Aplikacje GIS w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny5 / 1
Marketing terytorialnyprzedmiot wspólny
Podstawy programowania w geoinformatyceprzedmiot wspólny3 / 1
Problemy gospodarki przestrzennej w praktyceprzedmiot wspólny
Projektowanie i kształtowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Rekreacja w miastachprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki legislacyjne w planowaniuprzedmiot wspólny
Topoklimat obszarów zurbanizowanych i uzdrowiskowychprzedmiot wspólny5 / 2
Tworzenie stron internetowychprzedmiot wspólny2 / 2
Waloryzacja ekosystemów wodnychprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane problemy hydrologiiprzedmiot wspólny
Wykorzystanie GIS w administracji publicznejprzedmiot wspólny4 / 2
Zarządzanie obszarami chronionymiprzedmiot wspólny
Zastosowanie GIS do analiz społeczno-ekonomicznychprzedmiot wspólny
Bazy danych i infrastruktura danych przestrzennychGeoinformatyka
Gospodarka przestrzenna w pasie nadbrzeżnymObszary wrażliwe
Kartograficzne metody wizualizacji danychGeoinformatyka
Ochrona georóżnorodnościObszary wrażliwe
Pomiary GPS i ich wykorzystanieGeoinformatyka
Restytucja ekosystemów naturalnychObszary wrażliwe
Teledetekcja i fotogrametriaGeoinformatyka
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczychObszary wrażliwe
Wizualizacje 3DGeoinformatyka
Zarządzanie obszarami wodnymiObszary wrażliwe
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Psychologiczne uwarunkowania projektowania przestrzeniprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - 4 tygodnieprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Chemiczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyczne zagrożenia środowiskaprzedmiot wspólny
Analiza i wizualizacja danych w planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Marketing terytorialnyprzedmiot wspólny
Problemy gospodarki przestrzennej w praktyceprzedmiot wspólny
Projektowanie i kształtowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Techniki legislacyjne w planowaniuprzedmiot wspólny
Wybrane problemy hydrologiiprzedmiot wspólny
Zarządzanie obszarami chronionymiprzedmiot wspólny
Zastosowanie GIS do analiz społeczno-ekonomicznychprzedmiot wspólny
Bazy danych i infrastruktura danych przestrzennychGeoinformatyka
Gospodarka przestrzenna w pasie nadbrzeżnymObszary wrażliwe
Kartograficzne metody wizualizacji danychGeoinformatyka
Ochrona georóżnorodnościObszary wrażliwe
Pomiary GPS i ich wykorzystanieGeoinformatyka
Restytucja ekosystemów naturalnychObszary wrażliwe
Teledetekcja i fotogrametriaGeoinformatyka
Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczychObszary wrażliwe
Wizualizacje 3DGeoinformatyka
Zarządzanie obszarami wodnymiObszary wrażliwe
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny6 / 1
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Socjologia przestrzeniprzedmiot wspólny6 / 3
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy - angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy - niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Muzykaprzedmiot wspólny7 / 1
Teatrprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywny styl życiaprzedmiot wspólny2 / 1
Tworzenie stron internetowychprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aplikacje GIS w urządzeniach mobilnychprzedmiot wspólny5 / 1
Topoklimat obszarów zurbanizowanych i uzdrowiskowychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy programowania w geoinformatyceprzedmiot wspólny3 / 1
Rekreacja w miastachprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Waloryzacja ekosystemów wodnychprzedmiot wspólny4 / 1
Wykorzystanie GIS w administracji publicznejprzedmiot wspólny4 / 2