Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S2)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
GP2_2A_K01Wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy kierunkowej, podnoszenia kompetencji, a także uczenia się przez całe życie, ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.
GP2_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
GP2_2A_K03Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
GP2_2A_K04Odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
GP2_2A_K05Jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni
GP2_2A_K06Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy