Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny3 / 1
Bezpieczeństwo żywności a globalizacjaprzedmiot wspólny3 / 2
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomikiprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny3 / 3
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny4 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami prawa żywnościowegoprzedmiot wspólny
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny3 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny3 / 5
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 1
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka11 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka11 / 2
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka12 / 3
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 1
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie6 / 1
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia żywieniażywienie człowieka i dietetyka
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Interakcje składników diety z lekami u pacjentów poradni dietetycznejżywienie człowieka i dietetyka13 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kuchnie świata - kultura żywieniażywienie człowieka i dietetyka11 / 3
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie6 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie5 / 1
Organizacja i funkcjonowanie małych firmżywienie człowieka i dietetyka
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy chłodnictwa i przechowalnictważywienie człowieka i dietetyka
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia i żywienie
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy przetwórstwa surowców drobiowychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy psychodietetykiżywienie człowieka i dietetyka11 / 4
Podstawy technologicznego projektowania zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii gastronomicznejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii roślinnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii rybnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Probiotyki w żywnościżywienie człowieka i dietetyka11 / 5
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka12 / 4
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie7 / 2
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie5 / 2
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 3
Reometria żywnościtechnologia i żywienie6 / 3
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka12 / 5
Surowce dla przetwórstwa spożywczego (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka13 / 2
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie6 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie5 / 3
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie7 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zasady i organizacja pracy w gabinetach dietetycznychżywienie człowieka i dietetyka13 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie7 / 4
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywienie w sporcieżywienie człowieka i dietetyka13 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie5 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka13 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka11 / 6
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka12 / 6
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny3 / 1
Bezpieczeństwo żywności a globalizacjaprzedmiot wspólny3 / 2
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomikiprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny3 / 3
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny4 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami prawa żywnościowegoprzedmiot wspólny
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny3 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny3 / 5
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności żywienie człowieka i dietetyka

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 1
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka11 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka11 / 2
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka12 / 3
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia żywieniażywienie człowieka i dietetyka
Interakcje składników diety z lekami u pacjentów poradni dietetycznejżywienie człowieka i dietetyka13 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kuchnie świata - kultura żywieniażywienie człowieka i dietetyka11 / 3
Organizacja i funkcjonowanie małych firmżywienie człowieka i dietetyka
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy chłodnictwa i przechowalnictważywienie człowieka i dietetyka
Podstawy przetwórstwa surowców drobiowychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy psychodietetykiżywienie człowieka i dietetyka11 / 4
Podstawy technologicznego projektowania zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii gastronomicznejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii roślinnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii rybnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Probiotyki w żywnościżywienie człowieka i dietetyka11 / 5
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka12 / 4
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka12 / 5
Surowce dla przetwórstwa spożywczego (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka13 / 2
Zasady i organizacja pracy w gabinetach dietetycznychżywienie człowieka i dietetyka13 / 3
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywienie w sporcieżywienie człowieka i dietetyka13 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka13 / 5
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka11 / 6
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka12 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia żywności pochodzenia wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 3
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 4
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i żywienie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie6 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie6 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie5 / 1
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie7 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie5 / 2
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia i żywienie6 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie6 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie5 / 3
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie7 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie7 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie5 / 4

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny3 / 1
Bezpieczeństwo żywności a globalizacjaprzedmiot wspólny3 / 2
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomikiprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny3 / 3
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny4 / 3
Towaroznawstwo żywności z elementami prawa żywnościowegoprzedmiot wspólny
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny3 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny3 / 5
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 1
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka11 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka11 / 2
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka12 / 3
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 1
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie6 / 1
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia żywieniażywienie człowieka i dietetyka
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Interakcje składników diety z lekami u pacjentów poradni dietetycznejżywienie człowieka i dietetyka13 / 1
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kuchnie świata - kultura żywieniażywienie człowieka i dietetyka11 / 3
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie6 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie5 / 1
Organizacja i funkcjonowanie małych firmżywienie człowieka i dietetyka
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy chłodnictwa i przechowalnictważywienie człowieka i dietetyka
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia i żywienie
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy przetwórstwa surowców drobiowychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy psychodietetykiżywienie człowieka i dietetyka11 / 4
Podstawy technologicznego projektowania zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii gastronomicznejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii roślinnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii rybnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Probiotyki w żywnościżywienie człowieka i dietetyka11 / 5
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka12 / 4
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie7 / 2
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie5 / 2
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 3
Reometria żywnościtechnologia i żywienie6 / 3
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka12 / 5
Surowce dla przetwórstwa spożywczego (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka13 / 2
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie6 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie5 / 3
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie7 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zasady i organizacja pracy w gabinetach dietetycznychżywienie człowieka i dietetyka13 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie7 / 4
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Żywienie w sporcieżywienie człowieka i dietetyka13 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie5 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka13 / 5
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka11 / 6
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka12 / 6
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Podstawy genetyki człowieka z elementami nutrigenomikiprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Towaroznawstwo żywności z elementami prawa żywnościowegoprzedmiot wspólny
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Budowa ustroju ludzkiegożywienie człowieka i dietetyka
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Dietetykażywienie człowieka i dietetyka
Edukacja żywienioważywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Fizjologia żywieniażywienie człowieka i dietetyka
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Jakość żywności w łańcuchu technologicznymżywienie człowieka i dietetyka
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Organizacja i funkcjonowanie małych firmżywienie człowieka i dietetyka
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Patofizjologiażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy biotechnologiiżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy chłodnictwa i przechowalnictważywienie człowieka i dietetyka
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia i żywienie
Podstawy fizjologii żywieniatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy przetwórstwa surowców drobiowychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologicznego projektowania zakładów przemysłu spożywczegożywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii gastronomicznejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii roślinnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii rybnejżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii spożywczych produktów fermentowanychżywienie człowieka i dietetyka
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Projektowanie nowych produktów żywnościowych (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Surowce dla przetwórstwa spożywczego (blok)żywienie człowieka i dietetyka
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Żywienie człowiekażywienie człowieka i dietetyka
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalna związków toksycznychprzedmiot wspólny4 / 1
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny3 / 1
Bezpieczeństwo żywności a globalizacjaprzedmiot wspólny3 / 2
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny3 / 3
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny3 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny3 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza i ocena jakości żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 1
Biochemia żywieniażywienie człowieka i dietetyka12 / 2
Biochemiczna analiza i interpretacja stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka12 / 3
Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życiażywienie człowieka i dietetyka12 / 4
Składniki żywności a odpornośćżywienie człowieka i dietetyka12 / 5
Żywność tradycyjna i regionalna w żywieniużywienie człowieka i dietetyka12 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Antropometryczna analiza stanu odżywienia człowiekażywienie człowieka i dietetyka11 / 1
Behawioralne uwarunkowania zachowań żywieniowychżywienie człowieka i dietetyka11 / 2
Kuchnie świata - kultura żywieniażywienie człowieka i dietetyka11 / 3
Podstawy psychodietetykiżywienie człowieka i dietetyka11 / 4
Probiotyki w żywnościżywienie człowieka i dietetyka11 / 5
Żywność funkcjonalna i dietetycznażywienie człowieka i dietetyka11 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczny monitoring środowiskatechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 2
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 3
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie6 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie6 / 2
Reometria żywnościtechnologia i żywienie6 / 3
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie6 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie6 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Interakcje składników diety z lekami u pacjentów poradni dietetycznejżywienie człowieka i dietetyka13 / 1
Wpływ czynników agresji środowiskowej na organizm - granice przystosowaniażywienie człowieka i dietetyka13 / 2
Zasady i organizacja pracy w gabinetach dietetycznychżywienie człowieka i dietetyka13 / 3
Żywienie w sporcieżywienie człowieka i dietetyka13 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiażywienie człowieka i dietetyka13 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie7 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie7 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie7 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie7 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 1
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 2
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie5 / 1
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie5 / 2
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie5 / 3
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie5 / 4