Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (N2)

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomia w architekturze krajobrazuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,062
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,391
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,131
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,391

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,043

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Inżynieria środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,261
wykładyaudytoryjne1,00,6151

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
GISzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,391
laboratoriapraktyczne1,00,391
Kształtowanie krajobrazu miastegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,6181
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,391
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskichzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,092
wykładyaudytoryjne2,02,0182
Malarstwo i grafikazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,391
laboratoriapraktyczne3,00,5151
Ochrona i rekultywacja krajobrazuegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,392
wykładyaudytoryjne1,00,7152
Planowanie przestrzenneegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,00,7184
wykładyaudytoryjne1,00,364
Programowanie i projektowanie terenów zieleniegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,6183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3123
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6124
Projekt dyplomowyzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,01,504
Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5102
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,552
Seminarium dyplomowezaliczenie5,0seminariaaudytoryjne1,00,062
seminariaaudytoryjne2,00,0123
seminariaaudytoryjne2,00,0124
Woda w krajobraziezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,50,6151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,441
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowanie upraw ogrodniczychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7182
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3182
Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennymzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,092
wykładyaudytoryjne3,00,0182
Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,061
Zintegrowane projektowanie krajobrazu 1 (architektura krajobrazu, dendrologia, rośliny ozdobne, konstrukcje budowlane)egzamin5,0laboratoriapraktyczne2,00,3101
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,00,7201
Zintegrowane projektowanie krajobrazu 2 (architektura krajobrazu, dendrologia, rośliny ozdobne, konstrukcje budowlane)egzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne4,00,9283

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,0202
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,0202

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dobór drzew i krzewów w terenach zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6183
2 Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6183

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Nowe rośliny ozdobnezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
3 Rośliny pojemnikowezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
1 Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobraziezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Architektura współczesnazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
1 Budowa systemów zieleni miastzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
2 Krajobraz kulturowyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Lasy w krajobrazie miejskimzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
1 Siedliska przyrodniczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393
3 Synantropizacja terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,393

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Antropogeniczne zmiany klimatuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
3 Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
1 Mikroklimat terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
2 Rewitalizacja terenów mieszkalnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
3 Zagospodarowanie terenów poindustrialnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofia przyrodyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0182
2 Socjologiczne aspekty ochrony środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0182

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Etyka zawodowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,093
1 Socjologia przestrzenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,093