Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (N2)

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Planowanie przestrzenneegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,00,718
wykładyaudytoryjne1,00,36
Programowanie i projektowanie terenów zieleniegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,612
Projekt dyplomowyzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,00,515
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,01,50
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,00,012

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikroklimat terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
2 Antropogeniczne zmiany klimatuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
3 Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
2 Rewitalizacja terenów mieszkalnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394
3 Zagospodarowanie terenów poindustrialnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,394