Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny3 / 3
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęćprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciachprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny6 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny9 / 2
Hydrochemiaprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny7 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny4 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny5 / 2
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny9 / 1
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny8 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny6 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantemprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny3 / 3
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęćprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciachprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny6 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny9 / 2
Hydrochemiaprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny7 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny4 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny5 / 2
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny9 / 1
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny8 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny6 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantemprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny3 / 3
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny1 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny1 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęćprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciachprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny1 / 3
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Nowe kierunki produkcji roślinnej wynikające z rozwoju biotechnologiiprzedmiot wspólny
Rolnictwo w Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Statystyka matematyczna w zastosowaniachprzedmiot wspólny
Zmiany klimatu i ich skutkiprzedmiot wspólny
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny6 / 1
Filogenetyka – zasady i wykorzystanie filogenetycznej systematykiprzedmiot wspólny9 / 2
Hydrochemiaprzedmiot wspólny4 / 2
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny7 / 1
Metody badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny4 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Roślinność ekosystemów wodnych i lądowych w krajobrazie naturalnym i antropogenicznymprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny wodne w indykacji stanu ekologicznego wód i oczyszczaniu ściekówprzedmiot wspólny5 / 2
Sposoby uzyskiwania szczepów specjalnych wykorzystywanych w biotechnologiiprzedmiot wspólny9 / 1
Warunki topoklimatyczne obszarów zurbanizowanychprzedmiot wspólny8 / 2
Zastosowanie spektroskopii absorpcyjnej w badaniach gleb i roślinprzedmiot wspólny5 / 1
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny6 / 2
Indywidualne zajęcia opiekuna z doktorantemprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Język rosyjskiprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bakterie w biosferze – do czego są potrzebne?przedmiot wspólny6 / 1
Zmienność u procaryotaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hydrochemiaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy chemometriiprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie biosystemów dla poprawy jakości środowiskaprzedmiot wspólny7 / 1
Restytucja zdegradowanych ekosystemów naturalnychprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5